Doorzoek de F.A.Q's

Waar heeft een uitzendkracht recht op?

Reiskosten:

volgens de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) en de CAO voor Uitzendkrachten heeft een uitzendkracht, net als een reguliere medewerker, recht op reiskostenvergoeding indien van toepassing.

Vakantiedagen:

De uitzendkracht bouwt in elke volledig gewerkte maand 16 uur aan vakantie op. Als er niet een volledige maand is gewerkt, is dat een evenredig deel daarvan. In overleg met de opdrachtgever kan de uitzendkracht zijn vakantiedagen opnemen. U betaalt voor vakantiedagen geen extra toeslag, dit is allemaal opgenomen in ons tarief.

Overwerkuitbetaling:

Een uitzendkracht kan overuren uitbetaald krijgen wanneer de uitzendkracht meer uren werkt dan gebruikelijk is in de branche van de opdrachtgever. Overwerk moet betaald worden in geld. Er kunnen toeslagen gelden voor overwerkuren, maar dat hoeft niet. Dit hangt af van wat er met betrekking tot toeslagen is geregeld bij de opdrachtgever.