Doorzoek de F.A.Q's

Wat houdt fase A in?

Fase A duurt 78 gewerkte weken. Gedurende de gehele fase A is de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten. Dit houdt in dat wanneer er geen werk is, er geen loon hoeft te worden uitbetaald. In fase A mogen wij de uitzendkracht een onbeperkt aantal contracten aanbieden. Is een uitzendkracht voor een periode van 26 weken of langer niet werkzaam, dan valt de uitzendkracht terug naar begin fase A.