Onze Sustainable Development Goals

De wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Om die uitdagingen te overwinnen, is actie nodig. Daarom zijn er vanuit de VN wereldwijde Sustainable Development Goals opgesteld. YoungCapital draagt bij aan het bereiken hiervan. Op dit moment werken we aan vier SDG’S.


Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn
Wij vinden het belangrijk dat onze collega’s en flexkrachten happy, healthy & connected zijn. Onze interne community GetEnergized maakt zich hier hard voor. Door ieder kwartaal activiteiten te organiseren, zoals een tennistoernooi, wintersportvakantie, complimentendag of een health week. En door te helpen als het minder goed gaat met iemand. Bijvoorbeeld via een wellbeing-toolkit met coaching, trainingen, oefeningen en meer.


Kwaliteitsonderwijs SDG4

Kwaliteitsonderwijs
Iedereen verdient de kans om zich te ontwikkelen. Daarom bieden wij onze flexkrachten en collega’s het online ontwikkelplatform University. En werken wij samen met Doorzaam. Een stichting die flexkrachten helpt bij hun loopbaan, ontwikkeling, gezondheid en financiën. Ook kunnen flexkrachten via Doorzaam een scholingsbudget aanvragen, waarmee ze trainingen en cursussen naar keuze kunnen volgen.

Daarnaast verzorgt onze afdeling People Development trainingen rondom persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke kennis. Zodat medewerkers zich volop kunnen (blijven) ontwikkelen.


Eerlijk werk en economische groei SDG 8

Eerlijk werk en economische groei
Werk is onze business. Maar een baan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij geloven dat dit anders kan. En zetten daarom in op persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en het sponsoren van goede initiatieven. Zo coachen we jongeren via Everybody Work naar een baan, werken we samen met UWV en Young Impact en sponsoren we Team Para Atletiek. Op deze pagina staat meer informatie over onze Social Impact.

Klimaatactie SDG13

Klimaatactie
In 2030 willen wij CO₂-neutraal zijn. Daarom is ons werkproces al bijna 100 procent digitaal, zijn onze leveranciers duurzaam en is ons afval minimaal. Ook faciliteren we duurzaam en elektrisch vervoer voor medewerkers en flexkrachten en stimuleren we ov-gebruik. Onze interne community GetGreen zich iedere dag voor verduurzaming, bewustwording en groene initiatieven.

Als aanvulling op ons ISO 14001-milieumanagementcertificaat, werken wij ook aan het CO2-reductiemanagement-certificaat. Bijvoorbeeld door ons energiegebruik te minimaliseren en ons wagenpark nog meer te verduurzamen.