Doorzoek de F.A.Q's

Krijgt een uitzendkracht een contract?

Tussen YoungCapital Flex en de uitzendkracht wordt een arbeidsovereenkomst, een uitzendovereenkomst, afgesloten, als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Vanuit deze overeenkomst wordt de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de directe leiding en toezicht.

Een uitzendovereenkomst kan in twee vormen worden aangegaan:

  • Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Deze kan worden aangegaan voor de duur van de opdracht met een maximale periode van 78 gewerkte weken. Deze periode wordt fase A genoemd.
  • Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, ofwel detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze kan worden aangegaan in fase A, B en C.

  • Als uitzendorganisatie is YoungCapital aangesloten bij de ABU. Hierdoor vallen onze uitzendkrachten onder de ABU CAO en mogen wij het fasensysteem hanteren. Het fasensysteem bestaat uit drie fasen, fase A, fase B en fase C. Door dit fasensysteeem kan YoungCapital gedurende een periode van 5,5 jaar de uitzendkracht flexibel uitzenden bij de opdrachtgever.