Projectleider Staat van Migratie in Den Haag

Management vacature bij Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

36 uur per week

Beschrijving

Projectleider Staat van Migratie
Ministerie Justitie en Veiligheid

Functie­omschrijving
De Staat van Migratie is de jaarlijkse rapportage over de volle breedte van migratie. De Staat van Migratie wordt gezamenlijk opgesteld door de ministeries van Jusitite en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkgrijksrelaties met nauwe betrokkenheid van uitvoeringsorganisaties in de migratieketen. Het beschrijft de aantallen migranten op Nederlands, Europees en internationaal niveau; de migratiestromen van migranten naar Nederland voor bijvoorbeeld werk, gezin en studie van binnen de Europese Unie, van buiten de Europese Unie en asielmigranten; en de aantallen van vertrek, huisvesting, inburgering en naturalisatie. Daarnaast geeft de Staat van Migratie inzicht in beleidsmatige ontwikkelingen en de voortgang op de ambities die het kabinet zichzelf heeft gesteld in het coalitieakkoord ten aanzien van migratie.
Het kabinet biedt de Staat van Migratie aan de Eerste en Tweede Kamer aan en geeft daarmee invulling aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om meer grip te krijgen op migratie middels periodiek inzicht in cijfers en beleidsinitiatieven. Onder andere op basis hiervan kan politiek en maatschappelijk een debat worden gevoerd over (mogelijke) maatregelen en de (verwachte) (cijfermatige) invloed daarvan op migratiegerelateerde thema’s. De ambitie hierbij is dat de Staat van Migratie jaarlijks verrijkt wordt met relevante informatie omtrent migratie en de invloed hiervan op de Nederlandse samenleving.

Van de projectleider Staat van Migratie wordt verwacht dat zij/hij projectmatig de productie en doorontwikkeling van de Staat van Migratie verder vormgeeft in een politiek en bestuurlijk ingewikkeld krachtenveld. Daartoe behoort onder meer:

 • Het verzorgen van het (inter-)departementale en politieke afstemmings- en besluitvormingsproces over de Staat van Migratie 2023;
 • Coördinatie en procesbegeleiding van een multidisciplinair team bestaande vertegenwoordigers van verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties om op een gestructureerde wijze vorm te geven aan de ontwikkeling van de Staat van Migratie 2023;
 • Doorontwikkelen van de rapportage, zodat de informatie en vorm blijft aansluiten bij de behoefte van de verschillende afnemers (politiek, beleid, wetenschap etc.), door onder andere feedback op te halen bij verschillende gebruikersgroepen;
 • Vormgeven en professionaliseren van de inrichting van het proces van de Staat samen met de afdeling Analyse Proeftuin Migratieketen (APM), Directie Migratiebeleid, ketenpartners en andere betrokkenen binnen de (rijks-)overheid, in het bijzonder de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Het betrekken van diverse ketenbrede en interdepartementale gremia bij de totstandkoming van de Staat van Migratie;
 • Het vormgeven van contacten en samenwerking met planbureaus en andere stakeholders (zoals CBS, WODC, ACVZ, denktanks en wetenschap) en breed onder de aandacht brengen bij verschillende doelgroepen;
 • Inhoudelijk vormgeven van het beleidsmatige hoofdstuk van de Staat van Migratie over de voortgang van de uitvoering de ambities uit het coalitieakkoord ten aanzien van migratie samen met de dossierhouders.
 • Overige politieke en bestuurlijke werkzaamheden die te maken hebben met de Staat van Migratie, hierbij valt te denken aan de beantwoording van Kamervragen en het meewerken aan de voorbereiding van Kamerdebatten.
 • Indien de werkzaamheden omtrent de Staat van Migratie dit toelaten, in overleg, andere werkzaamheden binnen de Directie Regie Migratieketen.
 • Je legt verantwoording af aan MT DGM en bent verbonden aan DRM en DRM/APM, waarbij het afdelingshoofd APM het eerste aanspreekpunt is.

Functie-eisen
Om deze uitdagende opgave goed te kunnen uitvoeren, zoeken we een ervaren collega, met veel ervaring op politiek complexe en gevoelige dossiers. Je bent in staat om organisatorisch de zaken zo vorm te geven dat een breed gedragen Staat van Migratie tot stand komt. Daarbij heb je visie en weet je deze ook te vertalen naar concrete follow-up.

Daarbij ben je:

 • Een ervaren projectleider die interdepartementale afstemming en besluitvorming vormgeeft, zodat de Staat van Migratie 2023 eind juni 2023 aan beide Kamers kan worden aangeboden;
 • In staat om samenwerking soepel vorm te geven en te verbinden met ketenpartners en andere actoren, waarbij je nadrukkelijk over de grenzen van de organisatie heen kijkt en de planning voor ogen houdt;
 • In staat om maatschappelijke ontwikkelingen, (inter-)nationale politieke ontwikkelingen te vertalen naar het eigen werkterrein;
 • In staat een onafhankelijke positie in te nemen en een neutrale rol te vervullen;
 • Daadkrachtig, flexibel, pragmatisch en oplossingsgericht;
 • In staat om tegengestelde belangen, en conflicterende prioriteiten en opvattingen, ook op politiek, bestuurlijk niveau, samen te brengen;
 • In staat om (met een team) een complex werkveld te vertalen in een leesbare rapportage voor een brede doelgroep;
 • Een betrokken collega met relativeringsvermogen.

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime kennis van en ervaring met het migratiedomein en de bestuurlijke context;
 • Affiniteit met teamontwikkeling;
 • Ervaring met het leiden van projecten waarbij meerdere organisaties (uitvoeringsorganisaties en departementen) betrokken zijn in een complexe politieke omgeving;
 • Affiniteit met zowel uitvoering, beleid als (keten)managementinformatie;
 • Ervaring met het verbinden van partijen binnen en buiten de organisatie;
 • Goede schrijfvaardigheid;
 • Een universitaire opleiding is geen vereiste, gevraagd wordt om een HBO/WO denkwijze en bijbehorende aantoonbare werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: Bepaalde tijd
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Contract voor bepaalde tijd.

Solliciteren?
Ministerie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Deze vacature wordt aangeboden door Jobbird. Solliciteren kan eenvoudig en snel op de website van Jobbird door op de 'Solliciteer direct' knop te klikken.

Extra informatie

Status
Open
Opleidingsniveaus
Middelbare school
Plaats
Den Haag
Werkuren per week
36
Dienstverbanden
Tijdelijke fulltime baan
Gepubliceerd op
15-03-2023

Den Haag | Management vacatures | Tijdelijke fulltime baan | Middelbare school

Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.