Privacystatement YoungCapital

Voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Bij YoungCapital vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Daarom houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen. In dit privacystatement leggen wij je uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan die wij van jou krijgen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

YoungCapital is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat YoungCapital bepaalt welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of door ze te delen met andere partijen.

Als we het over YoungCapital hebben, dan bedoelen we alle organisaties die onder YoungCapital Group B.V. (KvK-nummer: 34199418) vallen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Op het moment dat jij je bij ons inschrijft via een van onze websites:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (CV)
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Motivatie
 • Beschikbaarheid en verlof
 • Foto of video (vrijwillig te uploaden, zonder dat het consequenties heeft als je dat niet doet. Potentiële opdrachtgevers kunnen de foto zien)

Op het moment dat je voor ons gaat werken:

 • Referenties en getuigschriften (indien aanwezig en in overleg)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (gedurende beperkte periode)
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer
 • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) (indien noodzakelijk voor de functie)
 • Eventuele werkvergunning
 • Overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen wij alleen gegevens voor het kunnen uitvoeren van onze taken als uitzendbureau. Denk daarbij aan: uitzenden, detacheren, bemiddelen, payroll en werving & selectie. Meer specifiek verzamelt YoungCapital je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een werkgever- werknemerrelatie met je te kunnen aangaan.
 • Om je te kunnen bemiddelen naar werk.
 • Om overeenkomsten met jou te kunnen sluiten en uitvoeren.
 • Om jouw beschikbaarheid te kunnen vaststellen.
 • Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen.
 • Om screenings te kunnen uitvoeren die soms vereist zijn voor een functie.
 • Om een relevante personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden.
 • Om je voor te kunnen stellen aan een opdrachtgever.
 • Om je in te kunnen zetten bij een opdrachtgever.
 • Om jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door je opleidingen, trainingen, tests of andere ontwikkelingsgerichte diensten aan te bieden.
 • Om te kunnen beoordelen of je voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt.
 • Om je via e-mail te informeren over onze dienstverlening, zoals met vacature-alerts, rapportages, berichten over activiteiten en nieuwsberichten.
 • Om je een eigen account te kunnen aanbieden in onze webomgeving.
 • Om onze re-integratieverplichtingen na te komen.
 • Om onze overige wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?

Wij mogen deze gegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat:

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De toestemming die je geeft kan je op elk moment weer intrekken.
 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat als je uitzendkracht wordt.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarbij kun je denken aan dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de identiteitsbewijzen van personeel op te slaan.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan jouw belangen als het gaat om privacy.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van jou als werknemer een kopie identiteitsbewijs moeten bewaren tot 5 jaar nadat je uit dienst bent.

Wat doen wij om je persoonsgegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren, om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken, je account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en netwerkbeveiliging. Ook maken wij afspraken over goede beveiliging met partijen die voor ons gegevens van jou verwerken.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

YoungCapital kan je gegevens delen met andere partijen. Dat doen wij alleen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen zijn dochterondernemingen van YoungCapital Group B.V., opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), partijen zoals opleiders en trainers, overheidsinstanties zoals UWV of Belastingdienst en zakelijke relaties zoals arbodiensten.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan onze softwareleverancier die het verloningssysteem beheert dat wij gebruiken om jou te kunnen uitbetalen, als je voor ons aan de slag gaat. Met dit soort partijen maken wij afspraken over beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt.

Delen wij gegevens met derde partijen buiten de EU?

YoungCapital kan je gegevens delen met partijen die buiten Europa gevestigd zijn. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Daarbij letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in Europa. Ook maken wij afspraken met deze partijen over passende veiligheidsmaatregelen om de gegevens goed te beschermen.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben.
 • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren.
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Contact opnemen?

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer: 020 - 653 15 44

E-mailadres: info@youngcapital.nl

Postadres: YoungCapital, Siriusdreef 12, 2132 WT Hoofddorp

Verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke relaties?

Ook van zakelijke relaties verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat daarbij om namen, contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) en functies van contactpersonen die werken bij organisaties waarmee wij zaken doen. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Verwerken wij persoonsgegevens in de WhatsApp-service ´Apply´?

Wij verwerken persoonsgegevens van kandidaten in Whatsapp-service Apply. Als kandidaat kun je van Apply gebruik maken om met ons in contact te komen en vragen te stellen. YoungCapital verwerkt je WhatsApp-naam, telefoonnummer en de inhoud van het gesprek. Je profielfoto kunnen wij niet zien, deze wordt dus ook niet opgeslagen. De gegevens worden maximaal 4 weken bewaard nadat het gesprek is geëindigd. Dan kunnen wij namelijk onderzoeken wat voor soort vragen er worden gesteld.

Je gegevens worden beveiligd met end-to-end encryptie. YoungCapital is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door Whatsapp zelf worden verwerkt. Lees dus ook het privacystatement van WhatsApp.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze websites en apps goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Als je cookies uitschakelt werken de websites en apps misschien minder goed.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je een van onze websites bezoekt of apps gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie in de bestandjes worden teruggehaald. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

YoungCapital gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat een systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die wij gebruiken zijn:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed laten werken van onze websites en apps. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, zoals je gebruikersnaam.

 • Analytische cookies
  Deze cookies meten hoe je onze websites en apps gebruikt. De informatie die wij daarmee verzamelen wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.

 • Sociale media cookies
  Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op sociale media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in onze apps.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.