Adviseur Bedrijfsvoering VWS in Den Haag

Marketing vacature bij USG MarCom in Den Haag.

Beschrijving

Over de functie

Project

Er is behoefte aan een communicatiemedewerker voor de uitvoering van de GALA brede communicatiestrategie, met speciale aandacht voor communicatie over de ketenaanpakken, zoals bedoeld onder doel 7. Deze communicatiemedewerker voert in samenwerking met de strategisch communicatiemedewerker diverse acties uit.

Opdrachtomschrijving

Context en aanleiding In februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord getekend door gemeenten en GGD -en, zorgverzekeraars en VWS. Zij hebben hiermee afgesproken om zich in te zetten voor de bevordering van een gezond en actief leven en een stevige sociale basis voor inwoners van Nederland, met bijzondere aandacht voor doelgroepen met gezondheidsachterstanden. Uiteindelijk doel is een gezonde generatie in 2040. VNG, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS onderschrijven de volgende gemeenschappelijke doelen:

1. Terugdringen gezondheidsachterstanden (waaronder kansrijke start)

2. Een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten

3. Het versterken van (de verbinding) met de sociale basis

4. Een gezonde leefstijl

5. Versterken van de mentale weerbaarheid en de mentale gezondheid

6. Vitaal ouder worden

7. Inrichten van een regionale preventie-infrastructuur, waaronder ook het aanbieden van een aantal aanpakken/interventies die samenwerking vereisen tussen gemeentelijk en zorgdomein (zogenaamde ketenaanpakken), zoals ook bedoeld in het Integraal Zorg Akkoord

Voor de uitvoering van de GALA-afspraken ontvangen gemeenten middelen via een zogeheten Specifieke Uitkering.

Er is behoefte aan een communicatiemedewerker voor de uitvoering van de GALA brede communicatiestrategie, met speciale aandacht voor communicatie over de ketenaanpakken, zoals bedoeld onder doel 7. Deze communicatiemedewerker voert in samenwerking met de strategisch communicatiemedewerker diverse acties uit. Concreet gaat het bij de ketenaanpakken om valpreventie bij ouderen, de aanpak overgewicht bij zowel kinderen als volwassenen, Welzijn op recept en Kansrijke start. Deze onderwerpen zijn voor gemeenten veelal nieuw en vragen complexe samenwerking vanuit meerdere domeinen (Zvw, Wpg, Wmo en/of jeugdwet). Ook worden gaandeweg de landelijke randvoorwaarden ingeregeld en ondersteuningsmaterialen ontwikkeld (denk aan inkoopvoorwaarden, competentieprofielen, handreikingen e.d.). Goede communicatie daarover is essentieel voor het handelingsperspectief van partijen. Het gaat naast de externe communicatie van VWS naar betrokken partijen (zoals gemeenten, professionals) ook om de interne communicatie binnen VWS en met andere departementen. Het is belangrijk dat dit gebeurt vanuit een goed afgestemde danwel gezamenlijke communicatiestrategie van de ondertekenaars (VWS, VNG en GGD-GHOR en ZN). Het ondersteuningsteam van de VNG/VSG die gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van het GALA, en het RIVM (Centrum gezond leven) zijn hierbij belangrijke samenwerkingspartners.

Beschrijving van de opdracht

1. Het uitvoeren van activiteiten die onderdeel uitmaken van de communicatiestrategie voor het GALA in den brede o Bijdragen aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor het GALA (die wordt opgesteld door de strategisch communicatiemedewerker).


 • Het organiseren van inzicht in de behoefte van gemeenten en professionals ten aanzien van de communicatie over de doelen van het GALA en in het bijzonder van de ketenaanpakken. Waar nodig schakelen met partijen als VNG en RIVM.
 • Het bijdragen aan communicatie over de kennis(infrastructuur) en ondersteunende activiteiten en materialen over het GALA voor gemeenten en uitvoerende partijen.

  Gewenste resultaten:

  ?-? Organiseren van inzicht in de behoefte van gemeenten en professionals ten aanzien van de communicatie en voor het testen van communicatieboodschappen (klankbordgroep).

  ?-? Afstemming en uitvoering van concrete communicatie-uitingen en materialen.

2. Het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden voor VWS (in overleg met DCO)


 • Het schrijven van teksten voor landelijke websites (met name website van JZOJP waar ook een landingspagina voor GALA komt).
 • Het leveren van input voor publiekscommunicatie over (de doelen en programma's uit) het GALA.

  Gewenste resultaten

  ?-? Heldere en actuele teksten en informatiematerialen over (onderdelen) van het GALA via verschillende communicatiekanalen.

  ?-? Duidelijke communicatie over ondersteuningsstructuur van VWS voor uitvoerende partijen en gemeenten.

3. Bijdragen aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor de ketenaanpak valpreventie en hier uitvoering aan geven


 • Het (laten) ontwikkelen van landelijke communicatie(middelen) ter ondersteuning van gemeenten en professionals bij:

  ?-? Opsporen van ouderen met een mogelijk verhoogd valrisico

  ?-? Toerusten en voorlichten van de mantelzorgers bij het opsporen en ondersteunen van ouderen met een verhoogd valrisico
 • De aanpak en de te ontwikkelen middelen (o.a. Gericht op ouderen) dienen gemeenten voldoende ruimte om er hun eigen lokale stempel op te drukken. Denk bijvoorbeeld aan een format/template waarbij gemeenten hun eigen inwoners kunnen aanspreken/de naam van hun stad of gemeente in bijvoorbeeld een titel kunnen verwerken, logo's van samenwerkende partijen (bv wijkcentra, fysio etc) kunnen uploaden. Dit zal in samenwerking zijn met de ondertekende partijen, Veiligheid.nl en het RIVM.

  Gewenste resultaten

  ?-? Het ontwikkelen van communicatiemiddelen waarmee gemeenten en professionals kunnen bereiken dat:

  ?-? Bewustwording toeneemt over het nut en noodzaak van het voorkomen van een val bij thuiswonende 65-plussers en hun directe omgeving.

  ?-? Thuiswonende 65-plussers bewust zijn van hun eigen valrisico.

  ?-? Thuiswonende 65-plussers gemotiveerd zijn om aan valpreventie te doen en weten wat zij kunnen doen.

  ?-? Ouderen met een lage SES of migratieachtergrond zo goed mogelijk bereikt worden
Wat we bieden

 • Tijdelijk dienstverband; parttime 32 uur per week
 • Startdatum: 20 november 2023
 • Contractduur: 10 maanden
 • Optie tot verlengen: Ja, 1x 6 maanden
 • Standplaats: Den Haag
 • Niveau: Junior
 • Reageren voor: 15 november 2023
Functie-eisen

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden


 • Opleiding en ervaring op gebied van communicatie: acties voorstellen en uitvoeren, netwerk bouwen, is etc.
 • Kennis en ervaring met het werken binnen (de organisatiestructuur van) VWS
 • Kennis en ervaring met het zorgstelsel en het sociaal en publiek domein. Ervaring met het werken als partijen als de VNG en zorgverzekeraars strekt tot aanbeveling.
 • In samenwerking met de betrokken teams en partijen tot een gedragen aanpak komen.
 • Competenties: analytisch (hoofdlijnen en gebruik maken van kennis en data), resultaatgericht, netwerker, initiatief nemen, actiegericht, nieuwsgierig, anticiperen, creatiekracht, verbindend, enthousiasmerend en goed kunnen samenwerken.

Eisen

1 Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk-/denkniveau.

2 Kandidaat beschikt over kennis van communicatie.

3 Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van uitvoering communicatie bij de overheid.

Wensen

1 Mate waarin de kandidaat kennis heeft van de betrokken werkvelden: landelijk / lokaal op thema's van gezondheid en preventie en van het zorgdomein.

2 Mate waarin de kandidaat ervaring heeft metzowel uitvoering van communicatieprocessen waarin samenwerking centraal staat.

3 Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).

4 Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever en de betrokken organisaties bij de uitvoering van de opdracht (VNG, gemeenten, Veiligheid.NL, Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, GGD GHOR, GGD'en, Rutgers, Pharos en CPZ).

Over het bedrijf

Het Ministerie van VWS, directie Publieke Gezondheid, afdeling Gezond Leven en Preventie, team lokaal gezondheidsbeleid. Het team houdt zich bezig met het agenderen van gezondheid en preventie en de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Onderdeel van het werk is de (organisatie binnen VWS en met externe partijen omtrent de) samenhang met de uitvoering van een aantal grote trajecten en akkoorden.

Salarisomschrijving

3600 - 5500

Deze vacature wordt aangeboden door Jobbird. Solliciteren kan eenvoudig en snel op de website van Jobbird door op de 'Solliciteer direct' knop te klikken.

Extra informatie

Status
Open
Opleidingsniveaus
Middelbare school
Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Parttime (overdag)
Gepubliceerd op
15-11-2023

Marketing vacatures | Parttime (overdag) | Middelbare school

Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.