YOUNGCAPITAL BLOG

Extravert zijn geldt doorgaans als een voordeel: netwerken, presenteren, je stempel drukken op een project, het gaat makkelijker als je lekker ‘outgoing’ bent. Toch is een ander, onbekend persoonstype vaak succesvoller. Maak kennis met de ambivert.

persoonstype

persoonstype

Ben jij introvert of extravert? Je hebt ongetwijfeld ooit een van deze twee etiketten opgeplakt gekregen. In een persoonlijkheidstest bijvoorbeeld, of een sollicitatieprocedure.

De clichés zijn bekend: uitgesproken, sociaal vaardige mensen die alles vol zelfvertrouwen aanpakken, noemen we extravert. Einzelgängers die minder praten, formeler in de omgang zijn, en liever op de achtergrond blijven, noemen we introvert.

Waarom alleen twee uitersten?

Op zich zijn deze typeringen nuttig. Ze helpen om onze sterke kanten en zwakke kanten te leren kennen, en hiermee om te gaan. Toch is het raar dat we in persoonlijkheidstests en sollicitaties meestal alleen ‘introvert’ en ‘extravert’ onderscheiden.

Dit zijn immers twee uitersten van dezelfde schaal. De meeste mensen zitten ergens in het midden. Zij hebben dan een persoonlijkheidstype waar je weinig over hoort, maar dat veel vaker voorkomt: de ambivert.

Ambivert, het vergeten persoonlijkheidstype

De term ambivert is niet nieuw. Carl Jung, een van de grondleggers van de moderne psychologie, beschreef in zijn standaardwerk `Psychologische typen’ al een zogeheten ‘grote middengroep, die niet geschaard kan worden onder de uitersten van de introvert-extravert-schaal’. 

In 1947 gaf de beroemde psycholoog Hans Eysenck als eerste een naam aan deze grote middengroep: de ambiverten. En ambiverten zijn niet alleen talrijker, maar ook succesvoller en invloedrijker dan je misschien zou denken. 

Extraverte mensen zijn betere verkopers … dachten we

Vaak gaan we ervan uit dat extraverte mensen per definitie betere verkopers zijn. In 2013 ontdekte de wetenschapper Adam M. Grant echter dat het verband tussen extraversie en salesprestaties in werkelijkheid vrij zwak is.

"Ambiverten behalen betere verkoopresultaten dan extraverten of introverten”, schrijft Grant in zijn rapport `Rethinking the Extraverted Sales Ideal: The Ambivert Advantage’ uit 2013. “Dit komt doordat ze van nature een patroon volgen van afwisselend praten en luisteren.”

“Hierdoor tonen ambiverten voldoende assertiviteit en enthousiasme om klanten te overtuigen en een deal te sluiten. Tegelijkertijd luisteren ze ook goed naar hun klanten, en lopen ze minder risico om opdringerig of arrogant over te komen.”

ambivert

ambivert

Het ambiverte voordeel

Wat is de kwaliteit die ambiverten zo succesvol maakt in sales, en die mogelijk ook een weg naar succes vormt in andere disciplines? In één woord: balans. Om precies te zijn, balans tussen introverte en extraverte eigenschappen. 

En juist omdat ambiverten de ‘grote middengroep’ vormen, is de kans groot dat ook jij een ambivert bent! Kijk of je een van deze ambiverte eigenschappen bij jezelf herkent: 

Eigenschap 1: ambiverten zijn flexibeler 

Ambiverten hebben geen voorkeur voor één specifieke manier van functioneren. Het zijn allrounders, die zich zowel op hun gemak voelen in situaties waar introverten op hun best zijn, als in omgevingen waarin de extravert uitblinkt. 

Eigenschap 2: ambiverten zijn emotioneel stabieler

Extraverten worden over het algemeen nauwelijks geraakt door externe factoren, terwijl introverten juist overgevoelig kunnen zijn. Ambiverten hebben een gezond evenwicht; ze zijn empathisch en hebben oog voor hun omgeving, zonder dat ze zich te snel van hun stuk laten brengen.

Eigenschap 3: ambiverten hebben een sterke intuïtie

Ambiverten voelen van nature aan wanneer ze zich moeten uitspreken of juist hun mond moeten houden, wanneer af te wachten en wanneer in te grijpen. Dit geeft ze niet alleen een voorsprong in hun werk, maar ook in de rest van hun leven.

Eigenschap 4: ambiverten hebben invloed

De ambiverten in het onderzoek van Adam M. Grant behaalden gemiddeld 24 procent meer omzet dan extraverten. Mensen aan de uitersten van de introvert-extravert-schaal behaalden de slechtste verkoopresultaten, degenen in het midden scoorden veruit het best. 

Ambivert? Wees er trots op

De volgende keer dat iemand naar je persoonlijkheidstype vraagt, hoef je geen slaapverwekkend verhaal meer op te hangen dat je in sommige situaties extravert bent, maar ook introverte momenten hebt. 

Zeg gewoon dat je een ambivert bent. De kans is groot dat die typering inderdaad bij jou past. En des te beter! Ambiverten hebben immers het beste van twee werelden in zich.Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.