YoungCapital Company Blog

Vast contract valt van voetstuk

Een vast contract ideaal? Niet volgens millennials. Ruim de helft van de Nederlandse jongeren geeft op dit moment de voorkeur aan een contract voor bepaalde tijd. Dit blijkt uit recent onderzoek van YoungCapital en de Universiteit Utrecht.

Voor het onderzoek werden 3.721 millennials tussen de 17 en 36 jaar in acht Europese landen ondervraagd. Onder de respondenten waren studenten, werkzoekenden, zzp’ers en werknemers met zowel flexibele als vaste contracten.

Hoe jonger, hoe flexibeler

Op de vraag welk contract op dit moment in hun leven ideaal is, koos 60 procent van de Europese jongeren voor een bepaaldetijdscontract. In Nederland ging dit op voor de helft van de millennials. Hoe jonger de ondervraagden, hoe minder geliefd het vaste contract. Nog geen 28 procent van de jongeren tussen 17 en 21 jaar ziet een vast contract als ideaal, tegenover driekwart van de 31- tot 36-jarigen.

de ideale contractvorm volgens jongeren

Verrassende voorkeur

“Een verrassende uitkomst”, zegt Werner Liebregts, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht die de analyse voor zijn rekening nam en er een artikel over publiceerde op Me Judice. “Je zou zeggen dat een vast contract, met alle zekerheden die daarbij horen, ideaal is voor iedere werknemer. Dat is ook het uitgangspunt van de meeste beleidsmakers; alleen de werkgever zou baat hebben bij flexibele contracten. Toch lijkt de wens om te flexibiliseren niet alleen van werkgeverskant te komen.”

"Ik wil me niet vastleggen, vrijheid blijheid. Dat houdt mij gemotiveerd”

Opties openhouden

Waarom geven jongeren dan toch de voorkeur aan een bepaaldetijdscontract? Een groot deel van de jongeren geeft aan simpelweg de opties open te willen houden. “Omdat ik in september aan mijn nieuwe studie wil beginnen”, schrijft een van de ondervraagden. “Ik wil een zo breed mogelijk cv opbouwen en veel ervaring opdoen”, verklaart een ander. Dit klinkt misschien logisch, maar dat is het niet. Een vast contract staat een vertrek bij de werkgever namelijk niet in de weg. Andere antwoorden wijzen in de richting van vrijheidsdrang: "Ik wil me niet vastleggen, vrijheid blijheid. Dat houdt mij gemotiveerd."

Gevoelskwestie

Liebregts vermoedt dat de voorkeur voor een bepaaldetijdscontract niet zuiver rationeel bepaald wordt. “Het gaat ook om de psychologische waarde van zo’n contract. Als jongeren zelf niet de intentie hebben om lange tijd bij een bedrijf te blijven, verwachten ze ook niet van de baas dat die zich committeert. Dat voelt niet goed. Ze willen loyaliteit wel met loyaliteit beantwoorden, maar zien tegelijkertijd in dat de tijd dat je tot je pensioen bij dezelfde werkgever blijft, voorbij is.”

Tijden veranderen

Volgens Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital, zijn nog lang niet alle werkgevers doordrongen van dit besef. “Nog te vaak wordt tijdens het sollicitatiegesprek gevraagd: ‘Hoe lang denk je hier te blijven werken?’ Dat is voor jongeren een vraag waar ze geen goed antwoord op hebben. Het is niet dat ze niet committed zijn, maar ook niet vanzelfsprekend dat ze jarenlang op dezelfde plek blijven.”

Vast contract valt van voetstuk

Werkzekerheid boven baanzekerheid

De focus van jongeren verschuift van baanzekerheid naar werkzekerheid. Met andere woorden: wie er vertrouwen in heeft doorlopend werk te kunnen vinden, zoekt minder bescherming bij een vast contract. De mate van werkzekerheid hangt af van de arbeidsmarkt, maar ook van individuele factoren zoals kennis, vaardigheden en een ondernemende houding. De onderzoeksresultaten onderstrepen dit; hoger opgeleide jongeren hechten minder waarde aan een vast contract dan hun lager opgeleide leeftijdsgenoten.

Binden en boeien

Als een vast contract jonge, hoogopgeleide, ondernemende types niet weet te verleiden, hoe zorg je dan wél dat je jong talent aan je bindt? Ineke Kooistra: “Zorg dat je jongeren blijft boeien. Verplaats je in hun perspectief, speel in op wat zíj belangrijk vinden. Bij YoungCapital werken bijvoorbeeld zeer gedreven mensen, die steeds beter, slimmer en sneller willen worden. Wij stillen die ontwikkelingshonger door te investeren in opleidingstrajecten, trainingen en andere groeimogelijkheden. Dat resulteert niet alleen in lage verloop- en verzuimcijfers, maar ook in betrokken, energieke, happy medewerkers.”

New Generation Recruitment Guide 2017-2018

Wil je meer weten hoe je jongeren bindt en boeit? Lees er alles over in de New Generation Recruitment Guide 2017-2018. Vraag ‘m nu alvast gratis aan!

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.