YoungCapital Company Blog

De Nederlandse economie in een diepe recessie

Ondanks alle steunmaatregelen van het kabinet komt de Nederlandse economie in een historisch diepe recessie. De Nederlansche Bank (DNB) meldt dat de economie dit jaar met 6,4 procent krimpt. En daarmee is de economie vijf jaar teruggezet, de diepste economische dip in honderd jaar. 

Het dieptepunt van de crisis is naar verwachting met 8 procent tussen eind maart en begin juni net achter de rug. Halverwege dit jaar treedt het herstel langzaam in. De economie groeit naar verwachting in 2021 met 2,9 procent en het jaar daarop met 2,4 procent. Volledig herstel wordt pas verwacht in 2023. De werkloosheid loopt volgens schattingen van DNB sterk op naar 7,3 procent. Een verdubbeling van het huidig aantal werklozen. In 2022 volgt een daling naar 5,7 procent. 

Inmiddels is het duidelijk geworden dat ruim 2,1 miljoen werkenden geld via steunmaatregelen ontvangt. Tot nu hebben 144.00 bedrijven een NOW-aanvraag ingediend voor een bedrag van bijna 9 miljard euro. Het zijn vooral kleine bedrijven die steun hebben ontvangen via de NOW. Tweederde van de bedrijven heeft minder dan 10 medewerkers. De detailhandel en de horeca hebben het vaakst aangeklopt voor overheidssteun. 


Vooral jongeren in de bijstand

Steeds meer mensen belanden in de bijstand. In maart lag het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering 56 procent hoger dan in februari. In april lag dit percentage 78 procent hoger. In alle leeftijdsgroepen groeit de instroom, maar is het sterkst te merken bij jongeren onder 35 jaar. De instroom van jongeren tot 27 jaar groeide namelijk met 55 procent en de stijging bij 27- tot 35-jarigen groeide zelfs met 58 procent. Bij oudere leeftijdsgroepen liggen de stijgingen aanzienlijk lager, tussen 19 en 32 procent. 

EenVandaag meldt dat de helft van de jongeren zich niet gehoord voelt. De besluiten omtrent de coronacrisis worden door ouderen generaties genomen terwijl de jongeren bang zijn dat zij de rekening moeten betalen. Bijna de helft van de jongeren geeft aan te worstelen met prestatiedruk, oplopende studieschulden, de onzekere positie op de arbeidsmarkt, het woningsterkort, de klimaatcrisis en nu ook de coronacrisis. 

Ook het Parool wijdt een artikel aan de gevolgen die jongeren ondervinden van de coronacrisis. Uit onderzoek van Studeersnel onder 1300 Studenten blijkt dat ruim 50 procent stress ervaart omdat zij zich zorgen maken over hun carrièreperspectieven. 


Economie zonder lockdown ook heel hard geraakt

Het FD meldt dat er geen keuze mogelijk is tussen economie en gezondheid. Het geleidelijk opheffen van coronamaatregelen pakt waarschijnlijk het gunstigst uit voor de economie. Landen zoals Zweden en Brazilië die geen lockdown hebben doorgevoerd ondervinden ook grote economische schade. DNB-directeur Olaf Sleijpen stelt dat 'als je niets doet, wordt ook het consumentenvertrouwen geraakt en komt de economie ook in een recessie'.


Mismatch op arbeidsmarkt sterker gegroeid dan gedacht

ABN Amro stelt dat uit een nieuwe arbeidsmarktindicator die de mismatch tussen vraag en aanbod op regionaal niveau analyseert, de mismatch nauwelijks is afgenomen. Ondanks het verlies van banen tijdens de coronacrisis blijft de mismatch onverminderd hoog omdat de Nederlandse arbeidsmarkt niet als een geheel kan worden gezien. Werkend Nederland is bereid om gemiddeld 38 kilometer te reizen voor werk. De mismatch kan zelfs verder oplopen als er niet stevig ingezet wordt op omscholing.


Bedrijven moeten facturen mkb sneller betalen

Het kabinet werkt aan een wet die grote bedrijven verplicht om facturen van mkb bedrijven binnen 30 dagen te betalen. Op dit moment krijgen grote bedrijven maximaal 60 dagen de tijd.

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.