Nieuw pensioenstelsel

Hoewel pensioen vast niet je favo onderwerp is, heb je misschien wel meegekregen dat er een nieuw pensioenstelsel komt. Waarom komt dat er en wanneer eigenlijk? En met welke nieuwe pensioenregels krijgen we straks te maken? Tijd voor een update waarin je het nieuwe pensioenstelsel simpel krijgt uitgelegd, zodat ook jij straks weet hoe je de komende jaren pensioen opbouwt.

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet ingegaan, die officieel de ‘Wet toekomst pensioenen’ (Wtp pensioen) heet. De overheid, vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenfondsen merkten dat de oude regels niet meer goed pasten bij deze tijd. De wereld en de samenleving veranderen, we worden steeds ouder en wisselen steeds vaker van baan. Om ervoor te zorgen dat iedereen een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons, heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten. Met als resultaat dat er nu een nieuw pensioenstelsel komt.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Je las net al iets over 1 juli 2023. Toen ging de nieuwe pensioenwet officieel in. Maar het kost uitvoerders veel tijd om de nieuwe regels door te voeren. Daarom hebben zij tot 1 januari 2027 de tijd om dat te doen. Mogelijk wordt dit verlengd tot 1 januari 2028 als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met een voorstel om pensioenuitvoerders extra tijd te geven. Zo kunnen ze zorgen voor een vlekkeloze overgang, want het is een flinke klus. Uiterlijk op die datum is het pensioen via je werkgever dus aangepast.

Nieuwe pensioenregels

Oké, een pensioenstelsel dat past bij deze tijd dus. Maar voor wat voor veranderingen gaat het nieuwe pensioenstelsel dan zorgen?

 1. Iedereen krijgt een premieregeling. Op dit moment zijn er drie soorten pensioenregelingen: de uitkeringsregeling, kapitaalregeling en premieregeling. Veel werknemers hebben nu een pensioenregeling waarbij ze afspraken maken over de hoogte van de pensioenuitkering. Maar niet alle uitvoerders kunnen de verwachtingen hierover waarmaken. Dat komt omdat de huidige regels niet meer bij deze tijd passen.

  In het nieuwe pensioenstelsel krijg je standaard een premieregeling. Hierbij maak je afspraken over hoeveel geld jij en je werkgever inleggen voor je pensioen. Dat geld wordt belegd en je ziet duidelijk hoe dit bedrag groeit. Het eindbedrag staat bij een premieregeling niet vast.
 2. Pensioen via je werkgever kan sneller omhoog. Gaat het goed met de economie? Dan gaat het pensioen dat je via je werkgever hebt opgebouwd, straks sneller omhoog. Maar het kan ook omlaaggaan als het economisch slechter gaat. Het pensioen is dus beweeglijker. Hoe dit precies uitpakt, is nu nog niet te zeggen. Maar het is de verwachting dat de nieuwe regels voor pensioen ervoor zorgen dat de pensioenen eerder en vaker omhooggaan dan nu het geval is.
 3. Je pensioen past beter bij je loopbaan. Jobhoppen is tegenwoordig veel normaler dan jaren geleden. En ook beginnen steeds meer mensen voor zichzelf. In het nieuwe pensioenstelsel zie je veel duidelijker welke gevolgen dit soort keuzes hebben voor je pensioen.
 4. Duidelijke regels nabestaandenpensioen. De regels over het nabestaandenpensioen zijn straks bij alle pensioenuitvoerders hetzelfde. Daardoor is het duidelijker waar nabestaanden op kunnen rekenen.

Het grootste verschil tussen het oude en nieuwe pensioenstelsel is dus dat de uitvoerder in het nieuwe systeem je van tevoren niet meer belooft hoeveel pensioen je in totaal krijgt. Als werknemer zie je in het nieuwe stelsel precies hoe hoog je inleg is en hoe je pensioenvermogen groeit. Gaat het economisch goed dan groeit je pensioenpotje, gaat het minder dan krimpt het juist.

Veel blijft hetzelfde in het nieuwe pensioenstelsel

Een paar grote veranderingen in het pensioenstelsel moeten ervoor zorgen dat ook in de toekomst iedereen een goed pensioen krijgt. Maar niet het hele stelsel hoeft op de schop. Veel dingen werken prima en blijven zoals ze zijn.

 • Ook met de nieuwe pensioenregels ontvang je vanaf je pensioenleeftijd AOW van de overheid. Wanneer dat voor jou is, ontdek je op onze pagina over AOW-leeftijd berekenen.
 • Je blijft pensioen opbouwen via je werkgever als je dat nu ook al doet.
 • Je blijft pensioen ontvangen zolang je leeft.
 • Je eventuele partner houdt recht op een partnerpensioen als ie dat nu ook al heeft.
 • Je blijft in de meeste gevallen pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt.
 • Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers blijven afspraken maken over pensioenregelingen.

Heeft het nieuwe pensioenstelsel ook nadelen?

Eerlijk is eerlijk: een nieuw pensioenstelsel is een gok. Niemand weet nog precies hoe de veranderingen gaan uitpakken. Hoewel we volgens de experts straks vooral profiteren van de voordelen, zijn er ook twijfels en nadelen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

 • Het is een administratieve bereklus. Als werknemer merk je er niks van, maar pensioenfondsen en cao’s hebben heel veel werk aan het nieuwe pensioenstelsel. En bovendien kan er veel misgaan. Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen werken hier daarom al heel lang aan om alles goed voor te bereiden. Gelukkig hebben ze nog even, maar die tijd is ook hard nodig.
 • Hoger risico voor oudere pensioendeelnemers. Een van de nadelen van het nieuwe pensioenstelsel is dat oudere werknemers meer risico lopen. Zij hebben namelijk minder tijd dan jongere werknemers om tegenvallers in de beleggingen op te vangen. Als werkgevers en werknemers dat willen, kunnen ze er daarom voor kiezen om geld apart te zetten voor als het rendement tegenvalt.
 • Het stelsel wordt nog complexer. In een overgangsperiode zijn er altijd veel vragen en onduidelijkheden. Maar op de lange termijn is het nieuwe stelsel juist minder complex dan het oude. Het is wel belangrijk dat alle partijen duidelijk over de pensioenveranderingen communiceren. En hopelijk maakt ons artikel het nieuwe pensioenstelsel ook weer een stukje duidelijker voor je.

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor mij?

Je weet nu wat er gaat veranderen aan het pensioenstelsel en waar die veranderingen in grote lijnen voor zorgen. Maar wat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel precies voor jou betekent, is nog niet bekend. Jouw pensioenuitvoerder laat dat aan je weten wanneer ie de regels heeft ingevoerd. Als je nu bijvoorbeeld al een premieregeling hebt, zijn de veranderingen minder groot dan wanneer je dat nog niet hebt. Nog even afwachten dus.

Key takeaways

 • Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet ingegaan. Vanaf dat moment wordt het nieuwe pensioenstelsel stapje voor stapje ingevoerd.
 • Het nieuwe stelsel past beter bij deze tijd. Het zorgt ervoor dat iedereen een goed pensioen krijgt, ook de komende generaties.
 • Pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2027 (mogelijk tot 1 januari 2028) om alle veranderingen door te voeren.
 • Iedereen krijgt straks een premieregeling. Jij en je werkgever leggen geld in dat wordt belegd. Nieuwe pensioenen bewegen daarom sneller mee met de economie.
 • Ook veel blijft hetzelfde. Je krijgt nog steeds AOW, blijft pensioen opbouwen via je werkgever en krijgt pensioen uitgekeerd zolang je leeft.
 • Het nieuwe pensioenstelsel heeft ook nadelen. Zo is het administratief veel werk, lopen oudere werknemers meer risico en zorgt het voor vragen en onduidelijkheden.
 • Wat een nieuw pensioenstelsel voor jou betekent, hoor je van je pensioenuitvoerder zodra die de nieuwe regels invoert.

Tijd om te solliciteren

Jouw volgende baan vind je tussen onze vacatures. Grijp je kans en ga per direct aan de slag.

Veelgestelde vragen

 • Wat gaat er veranderen in het nieuwe pensioenstelsel?

 • De grootste verandering is dat iedereen een premieregeling krijgt. Je baas betaalt elke maand pensioenpremie die wordt belegd. Mogelijk betaal je daar zelf ook een deel aan mee. Het eindbedrag staat daarom niet langer vast, maar hangt af van de economie.

 • Wat zijn de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel?

 • Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat je pensioen meer meebeweegt met de economie. En dat ie beter past bij je loopbaan. Je hebt ook meer inzicht in wat je inlegt en hoe je pensioenvermogen groeit.

 • Kan ik onder het nieuwe pensioenstelsel eerder stoppen?

 • Ook met de nieuwe pensioenregels blijft het mogelijk om eerder of later te stoppen met werken. Ga in gesprek met je werkgever of pensioenuitvoerder als je wilt weten wat er mogelijk is.

 • Is de nieuwe pensioenwet ingegaan?

 • Ja, die is op 1 juli 2023 ingegaan. Maar nog niet alle pensioenuitvoerders hebben de nieuwe regels meteen doorgevoerd. Dat is veel werk, dus ze hebben daar tot 1 januari 2027 (mogelijk 1 januari 2028) de tijd voor.