YOUNGCAPITAL BLOG

Zelfs in crisistijd hebben veel bedrijven moeite om jong talent te vinden en te behouden. De reden? Werkgevers begrijpen onvoldoende wat jongere werknemers motiveert. Bram Bosveld, DGA van YoungCapital, legt uit wat jong talent beweegt. 

Jongeren worden gemotiveerd door andere zaken dan de oudere generatie werknemers. “Wie jong talent aan zich wil binden, moet begrijpen wat hen drijft”, stelt Bosveld in de New Generation Recruitment Guide. “Onze ervaring leert dat zij bovenal werk willen dat ze als zinvol ervaren en hun persoonlijke voldoening geeft.” 

Dit vraagt een andere manier om je medewerkers te managen. Met deze vijf methodes haal je het beste uit jong talent!

meisje op trap

meisje op trap


1: Stop met micromanagen en focus op resultaten

Stop met voorschrijven hoe, wanneer en waar jonge medewerkers hun werk moeten doen. Maak in plaats daarvan heldere afspraken over de vereiste resultaten, en geef ze vervolgens de ruimte om zélf te bepalen hoe ze die resultaten willen behalen. 

 

2: Geef een motivatie, geen commando 

Vraag jonge werknemers wat hen drijft en wat hen voldoening geeft in een project of functie. Met andere woorden: help ze hun doel te vinden. Breng dit regelmatig ter sprake en maak hen verantwoordelijk voor de zingeving binnen hun eigen werk. 

 

3: Bouw een team 

Maak je jonge medewerkers verantwoordelijk voor het organiseren van leuke evenementen, bijvoorbeeld teamuitjes. Het dichterbij brengen van mensen en het versterken van de teamspirit zijn voor jongeren belangrijke onderwerpen die betekenis geven aan hun werk. 

 

4: Ontwikkel samen een missie 

Betrek jonge medewerkers bij het formuleren van de missie van het bedrijf – of het aanscherpen van de reeds bestaande missie. Laat daarnaast iedere jonge werknemer voor zichzelf een persoonlijke missie formuleren, die aansluit bij de missie van de organisatie. 

 

5: Help jong talent om te pieken

Jongeren willen ‘piekmomenten’ ervaren - oftewel op de toppen van hun kunnen presteren, met de euforie die daarmee gepaard gaat. Help hen daarom hun talenten optimaal te ontwikkelen en benutten. Een goed persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) biedt hierbij houvast.

Meer tips van Bram Bosveld over het vinden en binden van jong talent? 

 

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.