YOUNGCAPITAL BLOG

Door het sociaal akkoord van vorig jaar gaat een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht veranderen. Deel 1 van de serie Wet werk en zekerheid: de aanzegplicht. Per 1 juli 2014 moeten werkgevers ‘de aanzegplicht’ in acht nemen. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? 

arbeidsrechtarbeidsrecht
Wat is de situatie nu?

De aanzegplicht geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Nu is het zo dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt op de einddatum van de overeenkomst, zonder dat de werkgever de werknemer iets hoeft te zeggen over een nieuwe arbeidscontract voor bepaalde tijd. 

 

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 juli is de werkgever verplicht om uiterlijk een maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mee te delen of hem een nieuwe arbeidscontract wordt aangeboden. 

 

Wat gebeurt er bij verwaarlozing van deze verplichting?

Als de werkgever deze termijn niet handhaaft, dan moet die een schadevergoeding betalen. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de niet in acht genomen aanzegtermijn. Voorbeeld: wanneer je als werkgever twee weken te laat bent met het aanzeggen, dien je de werknemer twee weken loon door te betalen, na het einde van de arbeidsovereenkomst. 

 

Wanneer geldt de aanzegplicht niet? 

De aanzegplicht geldt niet bij een tussentijdse opzegging. De aanzegplicht geldt vanaf 1 juli voor arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd die eindigen na 1 augustus 2014. 

 

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over de aanzegplicht kun je hier vinden. Je kunt ook contact opnemen met de HR-adviseurs van YoungCapital via HR@youngcapital.nl. 

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.