YOUNGCAPITAL BLOG

Door het sociaal akkoord van vorig jaar gaat een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht veranderen. Deel 4 van de blogserie Wet werk en zekerheid: opvolgend werkgeverschap. Wat houdt dit in en wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 juli 2015 wordt de duur van de ketenregeling aan banden gelegd. Per 1 juli 2015 mag je als werkgever alsnog drie arbeidsovereenkomsten geven voor bepaalde tijd, maar dan wel binnen een periode van twee jaar. 


law

 
Ketenregeling geldt ook voor opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling is ook van toepassing op elkaar opvolgende werkgevers ‘die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs elkaars opvolger worden geacht te zijn’. Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, dient de ‘opvolgende’ werkgever rekening te houden met het aantal eerdere contracten van de werknemer. 


Wanneer is sprake van opvolgend werkgeverschap?

Van opvolgend werkgeverschap is bijvoorbeeld sprake als iemand binnen hetzelfde bedrijf in dezelfde functie blijft werken, maar wel een andere werkgever krijgt. Dit kan dus het geval zijn als iemand eerst op uitzendbasis bij een bedrijf werkt, maar vervolgens in dienst komt van dat bedrijf zelf. Of als het ene uitzendbureau het andere uitzendbureau opvolgt als werkgever, terwijl de uitzendkracht bij dezelfde opdrachtgever blijft werken. 

Per geval dient te worden bepaald of er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Momenteel worden twee criteria gehanteerd. Van opvolgend werkgeverschap is sprake als: 

• voor het werk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden zijn vereist;
• als de banden tussen de oude en de nieuwe werkgever zodanig zijn, dat je van de nieuwe werkgever redelijkerwijs kunt verwachten dat die hetzelfde over de werknemer weet als de oude werkgever. 

Het tweede criterium is soms lastig te toetsen. In het algemeen dient een werkgever te weten wie de werknemer is, wat de werkgeschiedenis is en wat zijn of haar kwaliteiten zijn.


Wat verandert er? 

Per 1 juli 2015 gaat deze toetsing veranderen. Dan is er namelijk ook sprake van opvolgend werkgeverschap als alleen het eerste criterium geldt. De nieuwe werkgever hoeft dan dus geen inzicht te hebben in de geschiktheid van de werknemer, voordat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. 

Als een nieuwe werknemer bij een bedrijf in dienst komt om hetzelfde werk te doen als bij zijn of haar oude werkgever (wat een heel ander bedrijf kan zijn), kan er dus sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. 


Zijn er uitzonderingen?

Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap als de werknemer uit eigen beweging bij een andere werkgever in dienst gaat om hetzelfde werk te doen. 


Wat zijn de gevolgen van deze wijziging? 

Werkgevers doen er verstandig aan zich goed te verdiepen in de werkgeschiedenis van nieuwe werknemers. Indien de ketenregeling van toepassing is, kan het per 1 juli 2015 zijn dat zij alleen onder een vast dienstverband in dienst mogen treden. 

Deze nieuwe situatie heeft als doel om werknemers te beschermen en meer zekerheid te bieden. Het is echter mogelijk dat niet alle werkgevers direct een vast dienstverband willen aangaan met een nieuwe werknemer. 


Waar vind ik meer informatie? 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met HR@youngcapital.nl.


Lees ook:
Onmisbare info voor werkgevers: wat verandert er in de keten- en terugvalregeling?
Onmisbare informatie voor werkgevers: het concurrentiebeding op de schop? 
Onmisbare informatie voor werkgevers: de aanzegplicht, wat is dat? Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.