YOUNGCAPITAL BLOG

Sinds vorige week is er een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Na een periode van onderhandelingen werden de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de vakbonden het eens. Over dik twee maanden treden de eerste wijzigingen al in werking. Wat betekent dit precies voor de uitzendbranche en voor professionals in het HR-werkveld? En wat hebben de kandidaten eraan, naast de loonsverhoging van 1,8 procent? 

youngcapital

youngcapital

De cao-afspraken vloeien voort uit discussies rond de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die o.a. ten doel heeft de werkzekerheid van werknemers te verhogen. Belangrijke thema’s in de gemaakte afspraken zijn: voldoende flexibiliteit op de arbeidsmarkt, eerlijke beloning van uitzendkrachten en ruimte voor uitzendorganisaties in het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

De inlenersbeloning 

De wijziging met de grootste implicaties betreft de inlenersbeloning. Deze gaat in per 30 maart 2015. Uitzendkrachten ontvangen straks vanaf hun eerste werkdag hetzelfde loon als de medewerkers die in dezelfde functie bij de inlener werken (het bedrijf waar zij feitelijk aan het werk gaan) is vastgesteld. Nu is het nog zo dat opdrachtgevers kunnen kiezen of ze de uitzendkracht het eerste half jaar betalen volgens de ABU-cao of hun eigen beloningsregeling. 

 

Wijzigingen in het ABU-loongebouw 

Om tegenwicht te bieden aan de inlenersbeloning, wordt het aantal functiegroepen dat onder het ABU-loon gebouw valt, uitgebreid van drie naar zes. Door deze uitbreiding komt er meer ruimte om van de inlenersbeloning af te wijken. 

Nieuw in het loongebouw is dat uitzendkrachten met een fase C-contract onder een ABU-beloningsregeling gaan vallen en daarmee dus afwijken van de inlenersbeloning die hierboven wordt beschreven. Daarnaast gaat het ABU-loongebouw ook gelden voor niet-indeelbaren (uitzendkrachten die niet onder een beloningsregeling van de inlener kunnen worden ingedeeld), transitiefuncties (werknemers die via een reorganisatie van werk naar werk begeleidt moeten worden) en opstapfuncties (bijvoorbeeld schoolverlaters, re-integratiedoelgroepen, herintreders). De groep van de opstapfuncties wordt in de nieuwe cao uitgebreid naar de hogere functieniveaus. Eerst mochten alleen uitzendkrachten tot en met niveau 3 in de ABU-schaal worden geplaatst, nu is dat tot en met functieniveau 6. 

 

Uitzondering in de ketenregeling voor uitzendkrachten 

In de Wet werk en zekerheid is de looptijd van de ketenregeling teruggebracht van drie naar twee jaar. In de ABU-cao is een uitzondering op deze looptijd afgesproken. Per 1 juli 2015 wordt fase B namelijk uitgebreid naar vier jaar. In die vier jaar mogen zes contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Dat betekent dat de totale flexibiliteit (inclusief de 78 weken van fase A) verruimd is van 3,5 jaar naar 5,5 jaar. 

Voor jonge uitzendkrachten betekent dat in veel gevallen dat zij langere tijd werk zullen hebben. Door de uitgebreide ketenregeling blijven zij aantrekkelijker voor werkgevers en zullen zij vaker langere contracten aangeboden krijgen. 

 

Transitievergoeding na dienstverband van twee jaar

De Wet werk en zekerheid stelt dat werkgevers per 1 juli 2015 een bedrag moeten betalen aan medewerkers waarvan het dienstverband na minimaal 24 maanden is beëindigd. Deze zogenaamde transitievergoeding is bedoeld om mensen op weg te helpen naar een andere baan en bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. 

 

Conclusie: betere balans tussen werkzekerheid en flexibiliteit 

Vanuit YoungCapital heeft CEO Ineke Kooistra deelgenomen aan de cao-onderhandelingen. Ze is “redelijk tevreden” over het resultaat. “Met de afspraken wilden wij onder meer invulling geven aan de Wet werk en zekerheid, en daarmee de balans terugvinden tussen het vergroten van werkzekerheid voor werknemers en het behouden van flexibiliteit voor werkgevers. Dat is redelijk gelukt. Ook de positie van de jongeren op de arbeidsmarkt is versterkt door de uitbreiding van de ketenregeling en het ABU-loongebouw. Het kan altijd beter, bijvoorbeeld door geen groepen jongeren uit te sluiten, maar het begin is er.” 

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.