YoungCapital Company Blog

Nog iets gebeurd in werkgeversland? Dan vind je het hier. Elke week vatten wij het belangrijkste nieuws over de arbeidsmarkt, werk en jongeren voor je samen. Zo ben je in korte tijd weer helemaal op de hoogte.


 

Dalende werkloosheid verbaast zelfs CBS

Het werkloosheidspercentage is gezakt naar een nieuw record van 3 procent, terwijl experts stabilisatie hadden voorspeld.

“We dachten dat we de bodem al hadden bereikt”, zei de hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen verbaasd tegen Trouw. Maar nee hoor, niks bodem. In december en januari vonden weer 13.000 werklozen een baan. Waar het aan ligt en wanneer de daling stopt, durft de hoofdeconoom niet te zeggen.

Dat het moeilijk is om vacatures te vervullen, staat vast. Maar werkgevers: laat de moed niet zakken. Nog zo’n 284.000 Nederlanders willen graag aan het werk. En daarbij zijn mensen die meer uren willen maken dan ze nu doen, nog niet meegerekend.

Wil jij jouw vacatures invullen, maar kun je wel wat tips gebruiken? Lees hier wat goed werkt, maar wat maar heel weinig andere werkgevers doen!

 

Inspectie SZW: “Verbied maaltijdbezorgen onder de 16 jaar”

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roept het kabinet op jongeren onder de 16 jaar te verbieden maaltijden te bezorgen. Dat schrijft de NOS.

Volgens de inspectie is zo’n verbod hard nodig, omdat werkgevers bezorgers graag zo jong mogelijk aannemen, maar niet de wetten naleven die bij personeel onder de 16 komen kijken. Zo mogen 15-jarigen bijvoorbeeld in schoolweken maar maximaal 2 uur per dag en 12 uur per week werken, en alleen tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

De Inspectie SZW bezocht 178 restaurants en constateerde bij 107 daarvan overtredingen. Zo kregen bezorgers te weinig betaald, werkten ze te lang of buiten de wettelijke werktijden. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken neemt het signaal serieus en wil nog voor de zomer met een oplossing komen. "Veiligheid mag geen bezuinigingspost zijn van bedrijven", benadrukt ze.

(Dit onderzoek ging over restaurants, en niet over zaken als Deliveroo, Thuisbezorgd of Uber Eats. Bij dit soort grote partijen geldt al een minimumleeftijd van 16 jaar.)

 

Helft van werkend Nederland werkt voltijd

Werkte jij in 2019 35 uur of meer? Dan hoor je bij de helft van voltijd werkend Nederland. Want voltijd en deeltijd werk is in Nederland bijna 50-50 verdeeld, zo blijkt uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. De gemiddelde werkweek is al tien jaar ongeveer hetzelfde: 31 uur.

Iets meer dan een kwart van de vrouwen werkt voltijds. Het gaat om 41 procent van de zelfstandigen en 24 procent van de werknemers. Vrouwelijke voltijders zijn met 2 procent gegroeid, terwijl mannelijke voltijders verminderd zijn van 74 naar 72 procent. Het aandeel voltijdwerkenden is met 61 procent het grootst onder de 25- tot 35-jarigen. Zo’n 8 procent werkte gemiddeld meer dan 40 uur per week. Dit zijn voornamelijk zelfstandigen, managers en mensen met een beroep in de agrarische sector.


Kabinet wil meer naar jongeren luisteren bij beleidsvorming

Het SER jongerenplatform maakt zich zorgen over toegankelijkheid van het onderwijs, de start op de arbeidsmarkt, betaalbare woonruimte en de mogelijkheid om een gezin te starten. Het kabinet onderschrijft die zorgen en wil het perspectief van jongeren structureel betrekken bij beleidsvorming.

Dat schrijft de Rijksoverheid. Daarom gaat het kabinet een ‘generatietoets’ invoeren bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving en structureel onderzoek doen naar de financiële positie van studenten.

Bij YoungCapital zijn we heel blij met dit nieuws. Wij vinden al jaren dat de stem van jongeren in het debat over flexibele arbeid ontbreekt. 

 

Afstand wonen en werken neemt toe, thuiswerken ook 

Reisafstand in woon-werkverkeer is de afgelopen decennia toegenomen van 14,6 kilometer naar 19 kilometer gemiddeld, zo blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vooral naar en in de Randstad wordt veel gereisd. Ook het aantal mensen dat pendelt tussen steden is toegenomen: van 27% in 1995 naar 33% in 2016.

Het PBL noemt de op slot zittende woningmarkt als mogelijke oorzaak voor de stijging: mensen willen wel verhuizen voor werk of studie, maar dat lukt niet. Het is dan ook niet gek dat thuiswerken de laatste jaren een vlucht neemt, wat blijkt uit CBS-cijfers van afgelopen december. Men werkt het vaakst thuis in de regio's Amsterdam, Utrecht en 't Gooi.

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.