YoungCapital Company Blog

Zojuist maakten de ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees het nieuwe pakket noodmaatregelen voor ondernemend Nederland bekend. Het gaat naar schatting om tientallen miljarden euro’s. De samenvatting van wat er in de persconferentie op NOS is gezegd, lees je hier. 

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid komt in de plaats van de werktijdverkorting. Werkgevers kunnen tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen vanaf 1 maart 2020, dus met terugwerkende kracht. De overheid vergoedt 90% van de loonkosten, waar dat vroeger 75% was. Dat betekent dat bedrijven minder hoeven bij te betalen.

Wil je hiervan gebruik maken, dan gelden deze twee voorwaarden:

  • er wordt geen personeel ontslagen;
  • het loon wordt doorbetaald.

De oude werktijdverkorting is per direct stopgezet. Reeds ingediende aanvragen blijven staan.

Uitstel van belasting voor alle ondernemers.

Alle ondernemers, van groot bedrijf tot zzp’ers krijgen uitstel van belasting. Ook wordt de invorderingsrente verlaagd van 4% naar vrijwel 0%. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Daarnaast kunnen ondernemers verlaging voorlopige inkomsten- en vennootschapsbelasting aanvragen.

Noodloket getroffen sectoren

Er komt een noodloket voor de hard getroffen mkb-bedrijven die de deuren de komende tijd verplicht dicht houden. Hier kunnen zij terecht voor een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. De voorwaarden moeten nog worden bekendgemaakt.

Overheid vergemakkelijkt leningen

De borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) was al verruimd. Dit geldt nog steeds. Hiervoor kunnen ondernemers terecht bij hun bank.
De garantie ondernemingsregeling (GO) wordt verruimd.
Kleinere bedrijven krijgen uitstel van aflossingsverplichtingen en rentekorting op hun lening.

Sneller bijstandsuitkering voor zzp’ers

Er komt een snelle bijstandsuitkering voor zzp’ers voor een periode van drie maanden. Omdat de nood hoog is gelden soepele voorwaarden. Er wordt geen partner- of vermogenstoets gedaan en ook geen levensvatbaarheidsonderzoek. Ook is achteraf terugbetalen er niet bij. De aanvulling op het levensonderhoud zou binnen 4 weken moeten kunnen worden aangevraagd, in plaats van de huidige 13 weken. Een voorschot vragen is mogelijk, maar minister Koolmees roept op om te wachten met aanvragen tot nader bericht.

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.