YoungCapital Company Blog

De afgelopen week zagen we dat werkend Nederland de blik op de toekomst richt. Kantoren maken zich klaar voor terugkeer van medewerkers en in de kranten werden diverse toekomstscenario’s geschetst. Van lege snelwegen tot een sterk krimpende en weer opverende economie. 

nieuws update youngcapital week 18

Baanverlies uitzendkrachten kleiner dan gedacht

De coronacrisis heeft tot nu toe slechts 10% van de uitzendkrachten hun baan gekost. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie ABU onder haar leden. Dat cijfer is stukken lager dan de 50% die vakbond CNV eerder deze maand op basis van onderzoek onder uitzendkrachten naar buiten bracht.

Volgens ABU-directeur Jurriën Koops gaat het om een 45.000 uitzendkrachten op een totaal van ruim een kwart miljoen. Van hen is iets minder dan de helft herplaatst bij een andere opdrachtgever, van wie 16.000 in vitale sectoren zoals supermarkten, de logistiek en de zorg. 


 

“Meer aandacht voor economische gevolgen lockdown”

Vanuit diverse hoeken wordt de druk op premier Rutte opgevoerd om meer oog te hebben voor de gevolgen van de lockdown. VVD en ChristenUnie bepleiten een economische expertgroep naast het OMT, voor advies over de sociale en economische gevolgen. Zo moet het kabinet een bredere afweging kunnen maken. 

Het kabinet werkt daarnaast aan extra hulp aan specifieke sectoren en groepen in de economie. Naast mogelijke extra maatregelen voor de horeca, zoekt het kabinet nog hard naar een oplossing voor seizoensbedrijven en een vangnet voor flexwerkers die geen uitkering kunnen aanvragen. 


 

UVA: “Nederland voor 50- van het slot”

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stellen dat Nederland weer langzaamaan van het slot kan voor mensen onder de 50 jaar, meldt EenVandaag


 

Meer steunmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

Het kabinet laat de financiële regels voor ondernemers steeds verder vieren. Door het aanpassen van een aantal financiële regelingen moet het voor bedrijven en zzp’ers makkelijker worden om kosten te besparen. 

Zo mogen bedrijven de verliezen die ze dit jaar verwachten in de aangifte van de vennootschapsbelasting alvast wegstrepen tegen winsten die ze vorig jaar hebben gemaakt. Normaliter hadden ze daarmee moeten wachten tot 2021. Zo blijft dit jaar meer geld in kas.


 

ONL doet 10 voorstellen aan kabinet 

Ondernemersvereniging ONL wil dat het noodpakket aan maatregelen nog deze week wordt verlengd tot ‘ver na 31 mei’. Hierbij is volgens de organisatie haast geboden, om te voorkomen dat ondernemers in paniek een faillissement aanvragen. De organisatie stuurde 10 voorstellen om het vertrouwen in de economie te herstellen:

  • Verruim de TOGS, de GO en de BMKB
  • Steun de non-bancaire financiers
  • Repareer en verruim de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid
  • Kwijtschelden uitbetaling transitievergoeding
  • Schort WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst op
  • Uitstelregeling voor het vakantiegeld
  • Ga voor Belastingafstel
  • Verruiming boedelkredieten bij surseance
  • Andere voorwaarden voor multinationals
  • Maak een overlevingsprotocol per sector

ONL licht de 10 voorstellen hier toe.


 

Bonus- en winstverbod bij verlenging NOW

Bij de nieuwe ronde NOW-steun voor de zomermaanden, geldt een bonus- en winstverbod. Dochterbedrijven van goed draaiende concerns kunnen ook steun krijgen. Voor hen gelden de verboden direct.

Aanleiding is de commotie die ontstond rondom steunaanvragen van Booking.com en KLM, toen duidelijk werd dat zowel het uitkeren van dividend als het terugkopen van aandelen en het betalen van bonussen geen rol speelden bij het uitkeren van steungeld.

Omdat de nieuwe regel alleen geldt voor winstuitkeringen en bonussen over dit en volgend jaar, zal een bedrijf als Booking nog steeds gebruik kunnen maken van de steun. 


 

Elf beursfondsen korten salaris van top vanwege 'corona'

Bij elf beursgenoteerde bedrijven als Heineken, BAM en Siginify, heeft de top het eigen salaris tijdelijk gekort. De manier waarop verschilt, zowel qua hoogte van de korting als de looptijd.

De grote institutionele beleggers, verenigd in hun lidmaatschap van Eumedion, vinden dat als er van werknemers en aandeelhouders een offer wordt gevraagd het 'onvermijdelijk' is dat ook het bestuur pijn lijdt.

Heineke, BAM en Signify (lichtdivisie van Philips)


 

Studenten extra de dupe van coronacrisis

Er zijn zorgen over studenten. Zij zijn extra de dupe door de coronacrisis. Zij moeten meer lenen voor hun studie, kunnen geen stage meer lopen en verliezen hun bijbaan. Dan hebben we het nog niet over hun kansen op een arbeidsmarkt in recessie. 

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) laat weten dat studenten die vertraging oplopen bij hun afstuderen, gecompenseerd worden. Hoe precies is nog niet bekend. 


 

Kantoren bereiden zich voor op 1,5-metereconomie

Nederland maakt zich klaar voor de anderhalvemetereconomie. Kantoorinrichters zien een toenemende vraag naar kuchschermen, stoplichten en bewegwijzering. Daarmee loopt Nederland duidelijk voor op omliggende landen als België, Frankrijk en Duitsland. Volgens Jeroen Lokerse van Cushman & Wakefield verlies je slechts 30 procent van de kantoorcapaciteit als je je kantoor op anderhalve meter inricht. 

Appical springt slim in op de crisis met een reboarding-app. Hiermee kunnen medewerkers worden getraind om veilig de terugkeer naar kantoor te maken. De app traint medewerkers bijvoorbeeld in nieuwe veiligheids- en hygiënevoorschriften en toetst die met een quiz. 


 

Zorgen over mentale weerbaarheid thuiswerkers

Na vijf weken intelligente lockdown is het stressniveau bij thuiswerkers gemiddelde 40 procent hoger dan anders, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB). Zij luiden direct de noodklok en waarschuwen voor grootschalige uitval van arbeidskrachten door stress en burn-out. De NCPSB spreekt van een ‘acuut probleem’. 


 

Speculatie economische gevolgen in volle gang

Er worden diverse toekomstscenario's geschetst over de effecten van de coronacrisis. Volgens Elwin de Groot, econoom bij de Rabobank, vallen de gevolgen mee als de lockdown tot en met mei duurt. “Dan krimpt de Nederlandse economie dit jaar 5 procent en groeit die volgend jaar weer 4,9 procent. Voor de eurozone gaat het dan om 5,2 procent krimp dit jaar en 4,3 procent groei volgend jaar.” Duurt de lockdown tot september, dan verwacht hij een krimp van 14 procent, maar ook een opvering van 11 procent in het jaar daarna. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer waarschuwt juist dat we de diepte van de crisis onderschatten, omdat de miljardensteun van de overheid de gevolgen van de pandemie verdoezelt. 


 

Straks een rustiger spits dankzij het thuiswerken

Meer speculatie: dankzij de ervaring met thuiswerken en vergaderen op afstand is het nieuwe deeltijdwerken in aantocht, voorspelt het FD. Thuis beginnen en pas na de file naar het werk, bijvoorbeeld. Dat kan ook gevolgen hebben voor de infrastructuur en de kantorenmarkt. De drukste momenten in de spits – op maandag, dinsdag en donderdag – kunnen zo worden afgevlakt.

Afgelopen maandag publiceerde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een eerste onderzoek. Daaruit blijkt dat 44% van de respondenten vaker thuis is gaan werken. Van die groep zegt 61% dat het hen makkelijk afgaat en een kwart zegt ook na de coronacrisis vaker thuis te willen werken.Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.