YoungCapital Company Blog

samenvatting nieuws arbeidsmarkt youngcapital week 20

 

Tweede steunpakket moedigt omscholing en reorganisaties aan

Den Haag vergadert deze week over het nieuwe steunpakket. Twee lijnen zijn duidelijk: het kabinet wil toekomstige werklozen omscholen voor sectoren waar nog werk is. Daarnaast is het niet langer verboden voor bedrijven die steun krijgen om werknemers te ontslaan. “Als een bedrijf langer in de problemen zit, moet een herstructurering mogelijk zijn”, zei minister Koolmees. 

Bedrijven mogen geen bonussen en winstuitkeringen uitkeren en het wordt verboden eigen aandelen in te kopen als de overheid een deel van de salarissen betaalt. Er komt nog een speciale regeling voor flexwerkers wiens contract niet wordt verlengd. 

De reden dat het kabinet de koers verlegt, is dat de economische malaise langer duurt dan aanvankelijk gedacht. Eind mei loopt het huidige noodpakket af en moeten nieuwe maatregelen klaarliggen. 


 

Coronacrisis is gamechanger voor arbeidsmarkt

De coronacrisis kan de arbeidsmarkt blijvend veranderen, denken deskundigen die het NRC aan het woord laat. Zij verwachten deze vier veranderingen:

    • Ongelijkheid groeit, vooral tussen opleidingsniveaus, omdat laagopgeleiden vaker een flexcontract hebben. 

    • De positie van jongeren verslechtert. Jongeren worden hard geraakt, ook omdat zij bovengemiddeld vaak een flexcontract hebben. In maart steeg het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor 15- tot 25-jarigen met 185 procent ten opzichte van de voorgaande maand.
  • Werk verschuift. De werkloosheid loopt op, terwijl in de zorg, landbouw (door de afwezigheid van arbeidsmigranten) en distributiecentra juist meer mensen nodig zijn. De logische consequentie: veel mensen moeten overstappen naar een andere sector.
  • Nieuwe regels flexwerk. Hans Borstlap, voorzitter van de commissie die het kabinet hierover in januari adviseerde, verwacht dat de arbeidsmarkt snel hervormd zal worden. Hij denkt vooral aan de problematiek rondom zzp’ers. Zijn dat allemaal wel échte ondernemers, vraagt hij zich af. 

 


 

Extra financiering voor kleine ondernemers

Kleine ondernemers kunnen straks makkelijker kredieten opnemen die hen door de coronacrisis moeten helpen, schrijft het FD. Het kabinet en banken stellen € 750 miljoen aan extra financiering beschikbaar voor overbruggingsleningen aan kleine bedrijven. Deze aanvulling op de coronasteun kreeg de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). 

De leningen zijn bedoeld voor ondernemers met een financieringsbehoefte van tussen de € 10.000 en € 50.000 en een jaaromzet van minimaal € 50.000.


 

Jongeren worden lid van vakbond 

Tegen de jarenlange trend van vergrijzing in krijgen vakbonden er sinds de coronacrisis nieuwe leden bij. En die zijn nog jong ook. Volgens FNV en CNV gaat het om honderden nieuwe leden. Dit komt vermoedelijk omdat jongeren hard worden geraakt door de crisis. 


 

Ongekend hoog ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003.


 

Nederlandse werkloosheid groeit snel

Begin dit jaar hoorden we nog tot de Europese landen met de laagste werkloosheid (2,9%). Maar door de coronacrisis wordt verwacht dat de werkloosheid naar 5,9% stijgt. Daarmee groeit de werkloosheid sneller dan elders in de eurozone, met uitzondering van Malta en Estland.


 

Concurrentiepositie Nederland onder druk door stijgende cao-lonen en deeltijd-WW

De loonkosten per product stijgen dit jaar in Nederland met 5,9% vergeleken met 3,0% in eurozone. Een oorzaak ligt bij de cao-lonen, die voor de coronacrisis flink stegen in een krappe arbeidsmarkt. Een andere oorzaak is de ruime Nederlandse loondoorbetalingsregeling. Dat schrijft het FD. 

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.