Cao

C-what? Cao, een werk-iets. Helemaal niet gek als je niet weet wat een cao is, hoe het in elkaar zit en welke soorten cao’s er zijn (ABU-cao, bijvoorbeeld). Of hoe dat bij YoungCapital zit met de cao voor uitzendkrachten. Om het makkelijk te maken, hebben wij het allemaal voor je uitgezocht en op een rijtje gezet.

Werk jij via YoungCapital?

Ben jij uitzendkracht via YoungCapital en heb jij een vraag over jouw contract?
Check dan onze FAQ’s.

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao is een overeenkomst waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden voor een grote groep mensen. Denk aan loon, toeslagen, werktijden, vakantie, scholing en pensioen. Het kan zijn dat een cao op jou van toepassing is.

Wie maken die cao-afspraken dan?

De afspraken die in een cao staan, worden gemaakt tussen een of meerdere vakbonden, werkgeversorganisaties en werkgevers. Voor één bedrijf of voor een hele sector. De cao’s per sector vind je op de website van de FNV. De FNV is de grootste vakbond van Nederland.

Geldt een cao ook voor mij?

Dat ligt eraan. Een werkgever moet namelijk een cao toepassen, als:

  • de werkgever deze zelf heeft afgesloten (een ondernemings-cao). In een ondernemings-cao staan afspraken die alleen gelden binnen een bepaald bedrijf. Deze cao wordt afgesloten tussen een werkgever en een of meerdere werknemersorganisaties;
  • de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een bedrijfstak-cao heeft afgesloten. In een bedrijfstak-cao staan afspraken die binnen een bepaalde sector gelden. De cao geldt alleen voor bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao afgesloten hebben;
  • er in de branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in die bedrijfstak. Hier zijn wel uitzonderingen. Uitzendkrachten vallen bijvoorbeeld meestal niet onder de cao van het bedrijf waarbij ze werken, maar vallen onder een eigen uitzend-cao. Meer over de Cao voor uitzendkrachten, vind je hieronder.

Cao voor uitzendkrachten

Voor de uitzendbranche is er per 30 december 2019 één cao: de ABU-cao.

Hoe je erachter komt of jij ook onder deze cao valt, als uitzendkracht? Vul hier bij ABU de naam van het uitzendbureau in waarvoor je werkt.

Volgt YoungCapital ook een cao?

Ja. YoungCapital is lid van de ABU-cao. Werk je via ons, dan val je hierdoor automatisch onder deze cao. Heb je meer vragen over je contract bij YoungCapital? Check dan onze FAQ’s.

Welke afspraken staan er zoal in de ABU-cao?

Pak de ABU-cao erbij en je ziet een waslijst aan afspraken. Wij pikten twee belangrijke eruit. Je leest ze hieronder.

Inlenersbeloning

Als uitzendkracht heb je in principe vanaf dag één recht op de ‘inlenersbeloning’. Deze beloning bestaat uit zes elementen:

  • Het bruto-uurloon conform de schaal waarin je bent ingedeeld;
  • Atv-/adv-dagen;
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatige uren (o.a. feestdagentoeslag), ploegentoeslag en fysiek belastende omstandigheden (omstandigheden die samenhangen met de aard van het werk, zoals het werken onder lage of hoge temperaturen, het werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk);
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij de opdrachtgever is bepaald;
  • Onkostenvergoedingen, voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten die noodzakelijk zijn om de functie uit te kunnen oefenen;
  • Periodieken, hoogte en tijdstip, zoals bij de opdrachtgever is bepaald;
  • Als er bij de opdrachtgever een regeling is voor een vergoeding van reisuren of reistijd die verbonden zijn aan werk, dan is dit ook van toepassing op jou als uitzendkracht.

Een uitzendkracht krijgt in dat geval dus dezelfde vergoeding als iemand die in vaste dienst is bij de inlener en hetzelfde werk doet. Meer info over de inlenersbeloning vind je in hoofdstuk vier.

Fasensysteem

Ook staat in de ABU-cao dat aangesloten uitzendbureaus met een fasensysteem werken. Dit systeem bepaalt hoeveel rechten je hebt als uitzendkracht (bijvoorbeeld of je doorbetaald krijgt als er geen werk is). Hoe langer je via het uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je hebt.

Hoe werkt het ABU-fasensysteem voor uitzendkrachten?

Fase A-contract

Als je in fase A zit, werk je maximaal anderhalf jaar (78 gewerkte weken) via het uitzendbureau. Elke week die je werkt (onafhankelijk van het aantal uren), telt mee voor de opbouw van die 78 weken. In fase A mag je een onbeperkt aantal contracten krijgen en bij verschillende opdrachtgevers werken.

Werk je een half jaar (26 weken) achter elkaar niet via het uitzendbureau, dan val je terug naar het begin van fase A.

Is er in fase A een loondoorbetalingsverplichting?

Dit hangt af van de arbeidsovereenkomst die overeengekomen is. We werken zowel met loondoorbetalingsverplichting als zonder. Kijk in de overeengekomen plaatsing of hiervan sprake is bij jou.

Van fase A- naar fase B-contract

Heb je 78 weken gewerkt en dus fase A afgerond? En mag je blijven werken via het uitzendbureau? Dan ga je naar fase B. Fase B duurt maximaal vier jaar (48 maanden). In deze periode kun je maximaal zes contracten voor bepaalde tijd krijgen en kun je bij verschillende opdrachtgevers werken.

Werk je een half jaar (26 weken) achter elkaar niet via het uitzendbureau, dan begin je weer opnieuw in de eerste week van fase A.

Is er in fase B een loondoorbetalingsverplichting?

Ja. Als het werk wegvalt in fase B, dan heb je recht op minimaal het laatstverdiende feitelijke loon zolang we geen werk voor je hebben gevonden. Wel moet je beschikbaar zijn voor ander werk, omdat het uitzendbureau verplicht is jou te herplaatsen in een andere functie. Ben je niet beschikbaar, dan heb je ook geen recht op loon.

Van fase B naar fase C: het vaste contract

En dan de fase waarin je als uitzendkracht de meeste rechten hebt: fase C. Met een fase C-contract heb je een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook in deze fase kun je bij verschillende opdrachtgevers werken. Als je zelf de overeenkomst beëindigt of langer dan 26 weken niet hebt gewerkt via het uitzendbureau, dan begin je weer opnieuw in de eerste week van fase A.


Is er in fase C een loondoorbetalingsverplichting?

Jazeker, zie het stukje over fase B.

Werk jij via een uitzendbureau dat aangesloten is bij de NBBU? Klik dan hier voor meer info over de NBBU-cao.

Alles over contract