ZIEKTEWET

Iedereen hoest weleens de longen uit het lijf of ligt hondsberoerd in bed met een griepje. Paar dagen uitzieken, vitaminepil erin en je voelt jezelf weer tot leven komen. Maar als je geen vaste baan hebt, omdat je bijvoorbeeld uitzend- of oproepkracht bent, betekent ziek zijn ook geen geld. Of toch wel?

Wij vertellen je alles over de ziektewet en de Ziektewet-uitkering. Want wanneer heb je recht op een Ziektewet-uitkering en wat zijn de regels die bij de Ziektewet komen kijken?

Werk jij via YoungCapital en ben je ziek?

Ben jij uitzendkracht via YoungCapital en heb je een vraag over ziek melden? Check dan onze FAQ’s!

Wat is de Ziektewet?

First things first, wat is de Ziektewet? De Ziektewet zorgt ervoor dat je een uitkering ontvangt wanneer jouw werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft als jij ziek bent. Zo heb je toch een inkomen als je ziek in je bed ligt. Zie het als een vangnet. Maar hoe werkt de Ziektewet? Jij meldt je ziek bij je werkgever of uitzendbureau. Vervolgens melden zij jou weer ziek bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan of je recht hebt op een Ziektewet-uitkering. In principe moet jouw werkgever dus jouw Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. Of je als uitzend-, oproep- of invalkracht recht hebt op een Ziektewet-uitkering, hangt af van jouw werksituatie:

 • Ben je een uitzendkracht met een uitzendbeding in je contract? Dan kun je een Ziektewet-uitkering krijgen.
 • Ben je een uitzendkracht zónder uitzendbeding in je contract? Dan betaalt je werkgever jouw loon door. Maar let op: Ben je een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding en heb je een nulurenovereenkomst? Dan word je niet altijd doorbetaald als je ziek bent.
 • Ben je een oproep- of invalkracht en had je geen arbeidscontract toen je ziek werd? Dan kun je in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen.
 • Ben je oproep- op invalkracht en had je wél een arbeidscontract toen je ziek werd? Ben je oproep- op invalkracht en had je wél een arbeidscontract toen je ziek werd?

Een fictief dienstverband

Ben jij:

 • een thuiswerker;
 • een stagiair;
 • een aannemer, maar niet binnen je eigen bedrijf;
 • een freelancer;
 • een provisiewerker (je krijgt betaald op basis van je prestaties)?

Dan heb je een zogenaamd ‘fictief dienstverband’. Dan heb je geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst en kun je een Ziektewet-uitkering krijgen.

Je krijgt ook een Ziektewet-uitkering als je contract afloopt terwijl je ziek bent, of als je binnen vier weken nadat je contract is afgelopen ziek wordt. Je moet je dan wel ziek melden bij je laatste werkgever op uiterlijk de tweede dag nadat je ziek bent geworden. Heb je een WW-uitkering? Dan wordt die de eerste 13 weken van je ziekte doorbetaald. Ben je na die 13 weken nog niet beter? Dan stopt je WW-uitkering en krijg je een Ziektewet-uitkering. Loopt je WW-uitkering af tijdens de eerste 13 weken van je ziekzijn? Dan krijg je ook een Ziektewet-uitkering.

En zo zijn er nog meer situaties waarin je een Ziektewet-uitkering krijgt. Benieuwd? Of wil je de situaties hierboven nog eens rustig lezen? Check de UWV-pagina over de Ziektewet.

Ziek, en dan?

Fijn dat je loon wordt doorbetaald of dat je die uitkering krijgt, maar hoe gaat het nou precies verder als jij je ’s ochtends hebt ziekgemeld? Dat verschilt uiteraard per situatie. Stel: jij bent een uitzendkracht mét uitzendbeding in je contract, dan gebeurt er het volgende:

 • Je meldt je ziek op je werk.
 • Je dienstverband stopt.
 • Je werkgever meldt je aan bij het UWV.
 • Het UWV beoordeelt je aanvraag voor een Ziektewet-uitkering.
 • Is je (ex)-werkgever ERD (eigenrisicodrager voor de ziektewet), zoals YoungCapital? Dan draagt je werkgever zelf de kosten voor flexkrachten die ziek uit dienst gaan en het (eventuele) re-integratietraject. Jouw werkgever bepaalt dan dus ook of je in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering.
 • Werk je via een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, of een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan heb je recht op doorbetaling vanaf je tweede ziektedag. In het eerste ziektejaar is de uitzendonderneming waar je voor werkt verplicht om 100% van je loon door te betalen, in het tweede jaar is dat 70%. Je arbeidsovereenkomst eindigt dus niet tijdens je ziekte, maar pas op de overeengekomen einddatum in je overeenkomst. Let op: Is jouw uitzendorganisatie géén lid van de ABU- of NBBU-cao en zit de cao in een periode dat-ie niet AVV (algemeen verbindend verklaard) is? Dan zijn je rechten mogelijk anders. Check op de website van het Ministerie van Sociale Zaken of een cao op dit moment AVV is.

De hoogte van je Ziektewet-uitkering

Heeft UWV jouw Ziektewet goedgekeurd? Dan krijg je binnen zes weken na je ziekmelding je eerste uitkering. Vervolgens krijg je iedere week op een vaste dag je Ziektewet-uitkering uitbetaald door UWV. Betaalt YoungCapital je Ziektewet-uitkering? Dan krijg je die per periode. Hoe hoog de Ziektewet-uitkering is, hangt af van je dagloon. Meestal krijg je 70% van jouw dagloon, vermenigvuldigd met vijf werkdagen: dat wordt dan je uitkering per week. Je dagloon wordt weer berekend met je sv-loon: het loon waarover je belasting en premies hebt betaald.

Ben je jonger dan 21 en komt er een lager bedrag dan het geldende minimumloon voor je leeftijd uit de dagloonberekening rollen? Dan kan je dagloon juist worden verhoogd. Verdien je dagelijks meer dan het minimumloon? Lekker, maar de Ziektewet-uitkering heeft wel een maximaal bedrag. Het maximumdagloon is € 219,28. Zoveel regels, zoveel situaties, dus. Nog niet genoeg informatie? Check meer details op deze pagina van het UWV.

Wanneer kom je in de Ziektewet?

Ben je ziek en heb je geen (vaste) werkgever? Dan kom je in de Ziektewet. Als je een werkgever hebt, is hij namelijk verantwoordelijk voor je inkomen als je ziek bent. Maar wie zorgt ervoor dat je, ondanks je geen werkgever hebt, toch je rekeningen kunt blijven betalen? Het UWV. Zij zorgen ervoor dat je dan toch een inkomen hebt, namelijk een Ziektewet-uitkering.

Hoelang mag je in de Ziektewet zitten?

Maar hoelang mag je nou in de Ziektewet zitten en hoelang heb je recht op een Ziektewet-uitkering? Je hoopt natuurlijk niet dat je zo lang ziek bent, maar je mag maximaal twee jaar lang in de Ziektewet zitten. En dat betekent dus ook dat je twee jaar recht hebt op een Ziektewet-uitkering.

Mag je werken tijdens de Ziektewet?

Ziektewet en werken, welke verplichtingen heb jij als werknemer? De grootste verplichting is dat je tijdens de Ziektewet weer gaat werken, zodra je dat kan. Of dit nou gedeeltelijk werken is tijdens de Ziektewet of ander werk dat aansluit bij je gezondheid op dat moment, je bent verplicht om te werken. Zo bouw je een ritme op om volle bak aan het werk te gaan als je weer beter bent.

1 jaar ziektewet, en dan?

Als je bijna 1 jaar ziek bent, krijg je je Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Dit is een gesprek met een verzekeringsarts en meestal ook een arbeidsdeskundige. Eigenlijk is dit een check-up om te zien of je alweer kunt werken. Je ontvangt daarna een brief waarin staat of je nog recht hebt op een Ziektewet-uitkering en hoeveel salaris je ontvangt na 1 jaar Ziektewet.

2 jaar ziektewet, en dan?

Wat gebeurt er na 2 jaar ziektewet? Na 2 jaar Ziektewet stopt jouw Ziektewet-uitkering. Ben je nog steeds ziek? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen. Dit is een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In je 2e jaar Ziektewet krijg je een brief van UWV waarin je deze uitkering kunt aanvragen. Belangrijk is wel om dit op tijd aan te vragen. Dan weet je zeker dat je niet zonder geld zit.

Mag je op vakantie tijdens de Ziektewet?

Ja, tijdens de Ziektewet mag je op vakantie. Je hebt dan geen re-integratieverplichting en kunt gewoon lekker naar het buitenland. Jij hebt evenveel wettelijke vakantiedagen als niet zieke werknemers.

Wanneer kun je WW aanvragen na Ziektewet?

Je gaat van Ziektewet naar WW als je na de Ziektewet nog geen nieuwe baan hebt. Dan kun je een WW-uitkering aanvragen. Als je, voordat je ziek werd, al een WW-uitkering had en nog niet de maximale duur had bereikt, heb je na de Ziektewet ook recht op WW.

Hersteld? Back to work

Ben je weer beter? Gelukkig maar. Laat dit zo snel mogelijk aan je laatste werkgever weten en meld je weer beter met de Betermelder via het UWV. Doe dit alleen als je een Ziektewet-uitkering via het UWV krijgt. Je kunt ook met een medewerker van het UWV afspreken wanneer je beter denkt te zijn. Dit is natuurlijk geen harde deadline. Ben je eerder of juist later weer beter? Neem dan weer contact op met het UWV, zodat alles met jouw Ziektewet-uitkering goed gaat. Want zodra jij beter bent, stopt je Ziektewet-uitkering. Het UWV berekent welk bedrag je eventueel nog krijgt, en daarover ontvang je een brief.

Langdurig uit de running? Check de details op deze pagina van het UWV.

Wil je nog meer weten over de Ziektewet? Check dan het artikel op Jobbird!

Klaar om te solliciteren!

Ben je hersteld en op zoek naar een leuke baan? Bekijk dan ons aanbod vacatures en start met solliciteren.

Alles over ziekte