Wat zijn getuigschriften?

Een getuigschrift: je hebt er wel eens van gehoord, maar het klinkt heel ouderwets en je hebt eigenlijk geen idee wat je er mee moet. Logisch, want een getuigschrift ís ook een beetje ouderwets. Toch wordt er nog steeds weleens om gevraagd bij sollicitatiegesprekken. Getuigschriften kunnen dus handig zijn als je gaat solliciteren. Maar, waarom? En wat is het precies? Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over getuigschriften.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een verklaring van je werkgever, waarin staat dat jij voor een bepaalde periode in dienst bent geweest en wat jouw werkzaamheden waren. Meer dan dat is het meestal niet. Je ontvangt een getuigschrift op het moment dat je weggaat, bijvoorbeeld omdat je ontslagen bent of omdat je zelf ontslag neemt. Het kan dat je werkgever uit zichzelf een getuigschrift geeft, maar het kan ook dat je er om moet vragen. Je kunt bijvoorbeeld om een getuigschrift vragen in je ontslagbrief.

Good to know: je werkgever is wettelijk verplicht om jou een getuigschrift te geven als je daar om vraagt.

Wat moet er in een getuigschrift staan?

Er zijn een aantal vaste onderdelen die sowieso in het getuigschrift genoemd moeten worden:

  • De begin- en einddatum van je dienstverband.
  • Het aantal uur dat je per dag of week hebt gewerkt.
  • De precieze functie en de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd.

Daarnaast kunnen er op jouw verzoek ook andere punten worden meegenomen in het getuigschrift. Zo kun je de werkgever vragen om te benoemen hoe je de werkzaamheden hebt uitgevoerd, waarom het dienstverband is beëindigd en hoe dit is gebeurd. Houd hierbij wel in je achterhoofd dat het antwoord niet altijd positief hoeft te zijn. In een getuigschrift kunnen namelijk zowel positieve als negatieve punten benoemd worden. Als je vermoedt dat je werkgever niet heel tevreden over je is geweest of als jullie niet goed uit elkaar gaan, is het misschien verstandiger om deze punten in het getuigschrift achterwege te laten.

Ook belangrijk om te weten: de werkgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuist of slecht getuigschrift. Dat wil zeggen, als jij een baan niet krijgt omdat er in je getuigschrift onjuiste of overbodige negatieve informatie staat, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. Het is dus niet alleen voor jou, maar ook voor je werkgever van belang dat het getuigschrift zorgvuldig wordt opgesteld.

Getuigschrift voorbeeld

Wil jij liever gewoon met eigen ogen zien hoe zo’n getuigschrift eruitziet? Wij hebben een template voor je. Hieronder zie je een getuigschrift voorbeeld.


---

[contactgegevens zender]
[contactgegevens ontvanger]
[plaats]: [datum]

Betreft: Getuigschrift [naam]

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit getuigschrift verklaart [bedrijfsnaam] dat de heer/mevrouw [naam] geboren op [datum] en momenteel woonachtig te [plaats], bij ons werkzaam is geweest in de functie van [functienaam], in een [fulltime/parttime] dienstverband van [x aantal] uur per week, in de periode van [datum] tot [datum].

De heer/mevrouw [naam] heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden uitgevoerd: [opsomming van werkzaamheden]. [Naam] heeft de werkzaamheden altijd naar volledige tevredenheid uitgevoerd, waarmee hij/zij een positieve bijdrage heeft geleverd aan onze organisatie.

Het dienstverband met [naam] wordt op [zijn/haar] eigen verzoek beëindigd, aangezien [reden ontslagname]. Wij willen [naam] enorm bedanken voor [zijn/haar] inzet en wensen [hem/haar] veel geluk en succes toe.

Met vriendelijke groet,

[bedrijfsnaam]

[handtekening]

[naam]

---

Wat heb je aan een getuigschrift?

Misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal: wat heb je aan een getuigschrift? Als eerste kun je natuurlijk met een getuigschrift heel makkelijk aantonen waar je hebt gewerkt, hoe lang je er hebt gewerkt en wat jouw verantwoordelijkheden waren. Maar zoals we al zeiden, is een getuigschrift lichtelijk old fashioned en wordt er niet heel vaak meer naar gevraagd bij sollicitatiegesprekken. Waarom zou je dan, als je weggaat bij je werkgever, vragen om een getuigschrift? Om één simpele reden: omdat je nooit weet of je het in de toekomst misschien nodig gaat hebben. En het is zonde om over 10 jaar te denken: had ik nou maar om een getuigschrift gevraagd, toch?

Getuigschrift van een opleiding

Je kunt ook een getuigschrift van een opleiding krijgen. Dit is niet hetzelfde als een diploma. Je krijgt namelijk een diploma als je een opleiding volledig afrondt, en je krijgt een getuigschrift als je een opleiding grotendeels hebt doorlopen, maar niet hebt afgemaakt. Zo krijg je bijvoorbeeld een getuigschrift vmbo als je een deel van het eindexamen hebt gemaakt, maar vroegtijdig doorstroomt naar een mbo-opleiding. En je krijgt een getuigschrift op het hbo als je bepaalde tentamens hebt gemaakt, maar de opleiding niet afrondt. Meer weten over getuigschriften bij opleidingen? Check dan deze pagina van de Rijksoverheid.

Aanbevelingsbrief en referenties

Naast een getuigschrift heb je ook nog zoiets als een aanbevelingsbrief. Het grootste verschil met een getuigschrift is dat een aanbevelingsbrief wél altijd positief is. Dit is namelijk een brief waarin je werkgever, manager of collega je ‘aanbeveelt’ voor bijvoorbeeld een toekomstige baan. De aanbevelingsbrief is dan ook niet zo zakelijk als een getuigschrift en hier komen ook persoonlijkere punten aan bod, bijvoorbeeld wat jou een goede collega maakt. Je kunt jouw werkgever dus ook vragen om een aanbevelingsbrief. Maar, in tegenstelling tot het getuigschrift, is de werkgever niet verplicht om dit te geven.

Wil je naast een getuigschrift en/of aanbevelingsbrief ook vragen of je werkgever wilt dienen als referentie? Klik dan hieronder op referenties.

   

Sollicitatietips