YOUNGCAPITAL BLOG

Betrokken medewerkers zorgen voor betere resultaten. Maar hoe verhoog je de betrokkenheid op de werkvloer? Door je organisatie te versimpelen, zegt Yves Morieux, senior partner bij de Boston Consulting Group. Hier de zes stappen naar succes. 

Gebrek aan betrokkenheid ontstaat meestal door een teveel aan regels. Met name in snel groeiende organisaties proberen managers grip op de zaken te behouden door extra regels in te voeren. Dat werkt verstikkend en frustrerend. 

Door teveel regels voelen mensen zich afgeschermd van de besluitvorming en ingeperkt in hun zelfstandigheid. Het effect: minder initiatief, minder verantwoordelijkheidsgevoel, minder betrokkenheid en een lagere productiviteit.   

betrokkenheid
betrokkenheid


Zes regels voor een simpeler organisatie

De oplossing ligt in het versimpelen van je organisatie. Volg hiervoor de volgende zes regels: 

 

Regel 1: Weet waar de ander mee bezig is

Zorg dat de mensen binnen je bedrijf elkaars taken begrijpen, en snappen hoe hun eigen werk impact heeft op dat van de ander.


Regel 2: Maak managers tot integrators

Geef managers de opdracht en de bevoegdheden om mensen te laten samenwerken. Schrap regels en organisatielagen die daarbij in de weg zitten. 

 

Regel 3: Geef medewerkers de ruimte

Geef mensen ruimte en verantwoordelijkheid om hun talent en intelligentie in te zetten, en moedig hen aan om risico’s te nemen. 

 

Regel 4: Creëer feedbackmechanismen

Breng mensen in aanraking met de gevolgen van hun acties, zodat ze zich bewust worden van hun rol in het geheel. 

 

Regel 5: Bevorder wederkerigheid

Voorkom dat mensen zich blindstaren op hun eigen KPI’s, door individuele doelstellingen te koppelen aan die van andere mensen en afdelingen. 

Regel 6: Beloon degenen die samenwerken en spreek degenen aan die dat niet doen

Succesvolle CEO’s zoals Jorgen Vig Knudstorp van de Lego Group, verwijten medewerkers niets als ze falen, maar wel als ze nalaten om een collega te helpen of om zelf om hulp te vragen. Dit maakt het in ieders belang om open en eerlijk te zijn over de eigen zwakheden en prestaties.

 

Op naar een organisatie waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen

Volg de zes regels hierboven en je zult merken dat de mensen in je organisatie zich gewaardeerd voelen, meer betrokkenheid tonen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Met als resultaat: meer waardecreatie tegen lagere kosten. 
Bron: Inc.com

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.