YOUNGCAPITAL BLOG

Hoofdpijn omdat je mensen telkens onder de maat presteren? Geef niet toe aan je drang om een preek af te steken. Stel in plaats daarvan de juiste vragen. Welke vragen dat zijn? Lees hier verder.

op maat presteren

op maat presteren

Het stellen van vragen is een van de krachtigste tools die je hebt als leidinggevende. Vragen dwingen mensen om na te denken en zijn het begin van een dialoog. Ze betrekken de andere partij bij het creëren van oplossingen, en scheppen daarmee commitment aan die oplossingen. 

Vragen brengen ook wederzijdse verwachtingen, misverstanden en problemen aan het licht. Daarom gebruiken goede leiders de volgende vier vragen om ondermaatse prestaties bij hun medewerkers te tackelen:

Vraag 1: Begrijp je waarom het belangrijk is dat je deze taak goed uitvoert? 

Hiermee krijg je scherp hoe het zit met iemands motivatie. Maak je medewerker bewust van het grotere plaatje, door de totale keten van oorzaak en gevolg te schetsen.

Laat de medewerker beseffen wat de impact is van zijn prestaties op de rest van het team, de organisatie, de klanten, de aandeelhouders en zichzelf (denk aan baanzekerheid, promotiekansen, persoonlijke ontwikkeling en financiële beloningen). 

Vraag 2: Is het helder wat er moet gebeuren en wat de deadlines zijn?

Deze vraag brengt in kaart in hoeverre jullie wederzijdse verwachtingen met elkaar matchen.

Veel prestatieproblemen zijn namelijk te voorkomen door vooraf heldere verwachtingen te scheppen. Als je hier niet de tijd voor neemt, zul je achteraf veel meer tijd moeten besteden aan het uitleggen wat de bedoeling was… en dat is voor niemand leuk.

Hou het simpel en maak concrete afspraken aan de hand van de drie ‘w’s’: wat (e-mail mij een concepttekst van het rapport met daarin alle afgesproken onderdelen, wie (de medewerker) en wanneer (uiterlijk vrijdag 31 oktober om 17.00 uur). 

Vraag 3: Heb je alles wat nodig is om deze taak succesvol uit te voeren?

Met deze vraag ontdek je of de medewerker nog vaardigheden, kennis, of hulpmiddelen mist. Maak vervolgens een trainings-, coachings-, of investeringsplan om deze hiaten op te vullen. 

Het is jouw taak als leider om de randvoorwaarden voor succes te scheppen. De investering in je teamleden is de input, hun goede prestaties zijn de output. Betrek je mensen met hoofd én hart bij hun werk, en je zult zien dat ze uit zichzelf die extra stap zullen zetten.

plannen maken

plannen maken

Vraag 4: Welke obstakels verhinderen jou om je taak succesvol uit te voeren?

Deze vraag maakt helder hoe het zit met de werkomgeving – waarvan jij als leider een centraal onderdeel bent. Leiders scheppen vaak onbewust obstakels voor goede prestaties. Kijk hierbij ook kritisch naar je eigen rol. 

Heb je je mensen de bevoegdheden gegeven die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren? Maar worden ze bij de voortgang gehinderd omdat ze wachten op besluiten die jij moet nemen?

Zo ja, grijp dan in. Durf je mensen de bewegingsvrijheid te geven om de resultaten te leveren die je van hen verwacht. Mensen die ervaren dat ze controle hebben over hun werk, zullen ook meer verantwoordelijkheidsgevoel tonen. 

Wees daadkrachtig, en gebruik de beschikbare informatie en je intuïtie om tijdig de beslissingen te maken waarvan je medewerkers afhankelijk zijn. Wat je wilt, is dat je mensen zeggen: “Ik hoef op niemand te wachten, dus ik ga ervoor. Ik heb afspraken na te komen!” 

Durf in de spiegel te kijken

Hoewel de vragen hierboven gericht zijn aan de medewerker, vertellen de antwoorden vaak veel over het functioneren van de leider. Leiderschap draait voor een belangrijk deel om zelfkennis. Goede leiders kijken eerst naar zichzelf om problemen te tackelen, en daarmee ook de prestaties van hun mensen te verbeteren.


Bron: www.Inc.com 

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.