YOUNGCAPITAL BLOG

Werken bij hetzelfde bedrijf en - zonder dat je daar zelf iets over te zeggen hebt - door diverse payrollorganisaties betaald worden, met alle gevolgen van dien. Dat wil natuurlijk niemand. En toch gebeurt het regelmatig.

Ineke

Ineke

Dit is het geval wanneer kandidaten die door YoungCapital zijn geselecteerd en geplaatst, na een afgestemde periode worden overgenomen door de opdrachtgever, waar ze via ons werken. Het bedrijf in kwestie kan dan besluiten om deze medewerkers niet zelf in dienst te nemen, maar om de verloning neer te leggen bij een payrollorganisatie. De payrollorganisatie verleent dan eigenlijk de dienst die wij ‘verlengd uitzenden’ noemen, tegen een voordelig payrolltarief. Zó voordelig dat het inmiddels schering en inslag is in de branche. Dat de medewerkers in kwestie een nieuwe werkgever krijgen, nemen we op de koop toe.

Voor het blok gezet 

Ik noem dit een uiterst ongezellige ontwikkeling voor de uitzendkracht. Die ondervindt namelijk een aantal nadelige gevolgen die niet altijd bekend zijn bij de opdrachtgever (lees: waar de werkzaamheden plaatsvinden). Denk aan het vervallen van bepaalde rechtszekerheden, extra administratieve taken, de wijze en snelheid van uitbetaling, alsook belangrijke fiscale gevolgen bij de uitdiensttreding via YoungCapital. En dat allemaal zonder dat de medewerker hier zelf iets over te zeggen heeft. 

Naast juridische en fiscale implicaties is er ook een belangrijk gevoelsmatig aspect. Na overname raakt onze uitzendkracht zijn vertrouwde contactpersoon bij YoungCapital kwijt. Zonde, en niet alleen vanwege de persoonlijke band die onze recruiters opbouwen met kandidaten. Eventuele periodes van verzuim, veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden, worden opnieuw beoordeeld. Het verzuim moet opnieuw worden uitgelegd en verklaard, wat spanningen kan opleveren. Dat komt het werkplezier en de productiviteit meestal niet ten goede. Als wij met voormalige uitzendkrachten spreken, blijkt dat het wegvallen van deze voorkennis en het persoonlijke contact als groot gemis wordt beschouwd. 

Verlengd uitzenden als voorwaarde 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is volgens ons een positieve en noodzakelijke beweging. Het lukraak schuiven met uitzendkrachten is dat niet. Het druist geheel tegen ons gevoel in. En daarom doen wij nu een belofte. Wij staan voor onze mensen, van hun eerste uitzendcontract bij YoungCapital totdat de werkzaamheden stoppen, of tot hun eerste daadwerkelijke contract bij een van onze opdrachtgevers. Daarom stellen wij verlengd uitzenden als voorwaarde voor onze samenwerking. Kandidaten behouden hun contract met YoungCapital Payroll en blijven dan juridisch gezien bij dezelfde werkgever.

Wij begrijpen dat de kosten voor de opdrachtgever zo laag mogelijk moeten blijven; ook wij zijn ondernemers. Bij dezen doen wij dan ook de plechtige belofte om met verlengd uitzenden dezelfde besparingen voor onze opdrachtgever te realiseren als de beoogde payrollorganisatie. Werkgevers blijven dus profiteren van de flexibele ruimte die de nieuwe ABU CAO biedt (namelijk 5½ jaar flexibel uitzenden), zonder extra te betalen. En dus is er ook geen reden meer om met uitzendkrachten te schuiven.


Ineke Kooistra, CEO YoungCapital

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.