YOUNGCAPITAL BLOG

Het grootste gevaar voor je bedrijf zijn niet de medewerkers die er overduidelijk een zootje van maken. Degenen die de echte problemen veroorzaken, gaan subtieler te werk. Lees hier hoe je hen herkent.

Acht medewerkers die giftig zijn voor je bedrijf

Om succesvol te zijn als manager, moet je talent kunnen vinden en binden. De andere kant van die medaille is dat je ook moet kunnen omgaan met mensen die de boel ophouden of zelfs schade toebrengen. Vermijd daarom de volgende acht medewerkers die giftig zijn voor je bedrijf.

Medewerker 1: leidt de meeting na de meeting 

Jullie hebben een succesvolle meeting gehad. Onderwerpen zijn aangesneden, zorgen uitgesproken en beslissingen zijn genomen. Good things are about to happen! Maar dan besluit een medewerker nog een ‘meeting na de meeting’ te houden, en trekt hij beslissingen in twijfel die al genomen zijn. Het resultaat: van alle gemaakte afspraken komt niets terecht. 

Medewerker 2: “Dat is mijn taak niet” 

Hoe kleiner de organisatie, hoe belangrijker het is dat medewerkers zich snel aanpassen aan ontwikkelingen en nieuwe prioriteiten, en doen wat nodig is. Ongeacht hun rol of positie. Ook als dat betekent dat een manager helpt om een vrachtauto in te laden, de afdeling administratie in het magazijn bijspringt om een spoedorder af te handelen, of dat de CEO de helpdesk bemant tijdens een crisis met het product. Mensen die dat weigeren bederven niet alleen de productiviteit, maar ook het teamgevoel. 

Medewerker 3: wil zich niet hoeven bewijzen 

Je collega leverde geweldig werk vorig jaar, vorige maand, of zelfs nog gisteren. Natuurlijk waardeer je dat en laat je dat ook blijken! Maar dat iemand ooit succes heeft geboekt, mag nooit een reden zijn om daarna stil te zitten en achterover te leunen. Inzet en doorzettingsvermogen zijn kwaliteiten waarover iedere medewerker moet beschikken om een bedrijf te laten groeien. 

Medewerker 4: denkt dat ervaring een bijdrage op zich is 

Een collega met jaren werkervaring is mooi meegenomen, maar alleen als dit ook echt tot uiting komt in betere vaardigheden, betere prestaties en betere resultaten. Puur het feit dat iemand meer werkervaring heeft of een hogere positie bekleedt, mag nooit een discussie bepalen. Wijsheid, logica en beoordelingsvermogen moeten altijd de doorslag geven – ongeacht wie op dat moment die kwaliteiten vertoont. 

Medewerker 5: is dol op roddelen 

Hoe je het wendt of keert, roddelen zal altijd een onderdeel zijn van iedere bedrijfscultuur. Maar dat betekent niet dat je daar genoegen mee hoeft te nemen. Klaagt een medewerker tegen iedereen over een collega? Vraag hem dan waarom hij niet persoonlijk op die collega afstapt om erover te praten.

Medewerkers die een roddelcultuur creëren, verspillen niet alleen tijd die besteed had kunnen worden aan productieve conversaties. Ze tasten ook het onderlinge respect tussen mensen aan. En dat is dodelijk voor het functioneren van je team.

Acht medewerkers die giftig zijn voor je bedrijf

Medewerker 6: gebruikt groepsdruk om anderen omlaag te halen

Een nieuwe medewerker werkt hard, maakt lange dagen, haalt doelen en overtreft verwachtingen. Hij is een nieuwe ster. Vervolgens hoort hij van een meer ervaren collega: “Je slooft je uit, door jou komen wij slechter over.” Een goede medewerker vergelijkt zichzelf niet met anderen, maar probeert alleen om zichzelf voortdurend te verbeteren. Slechte medewerkers willen zelf niet meer doen, maar willen dat anderen minder doen – zodat hun prestaties acceptabel lijken. 

Wanneer zulke slechte medewerkers de boventoon voeren, wordt hard werken steeds minder vanzelfsprekend. En degenen die wel inzet tonen, worden afgekraakt voor een kwaliteit die jouw organisatie juist hard nodig heeft. 

Medewerker 7: wil altijd met de eer strijken 

Misschien deed hij inderdaad bijna al het werk, en was hij inderdaad degene die de briljante oplossing bedacht. Misschien was zijn team inderdaad niet zo succesvol zonder hem. Maar waarschijnlijk zit het in werkelijkheid anders. 

Belangrijke resultaten zijn vrijwel nooit het werk van één individu. Ook al doen sommigen graag alsof dat wel zo is. Goede medewerkers delen successen en zetten juist ook anderen in het zonnetje. 

Medewerker 8: legt de schuld bij anderen 

In ieder bedrijf ontstaan weleens conflictsituaties doordat iemand een fout heeft gemaakt. Of het nu klagende leveranciers zijn, ontevreden klanten, of een collega die uit zijn vel springt. 

Echt goede medewerkers stappen op zulke momenten naar voren en incasseren de kritiek, ongeacht wat het probleem is en wie er fout zit. Zij stellen het belang van het bedrijf voorop, en voelen zich sterk genoeg om het niet persoonlijk op te vatten. Iemand die daarentegen meteen zegt: “Je moet bij mijn collega zijn”, zegt eigenlijk: “We zijn geen team.” 

Leer de giftige types herkennen 

Giftige medewerkers heb je in verschillende soorten en maten. Wat ze gemeen hebben, is dat ze hun eigen comfort of positie belangrijker vinden dan het team en dan de organisatie. Leer deze types op tijd herkennen, zodat je je bedrijf gezond kunt houden!

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.