YOUNGCAPITAL BLOG

Je gaat bijna je contract tekenen bij je nieuwe werkgever, maar je weet eigenlijk niet hoeveel geld je minimaal per uur moet verdienen. Best lastig! De Rijksoverheid komt nu met een oplossing: de rekentool. Met deze tool kun je snel berekenen wat je minimumloon is.

Wat is jouw minimumloon?


Deze nieuwe is vooral gericht op werknemers, maar het kan ook heel handig zijn voor werkgevers. Zo kun je bij je nieuwe werkgever aangeven wat je wettelijk hoort te verdienen. Daarnaast kan een werkgever aan zijn nieuwe personeel duidelijk laten zien wat hij/zij moet verdienen en hoeveel hij/zij daadwerkelijk gaat verdienen.

Hoe werkt het?

Het minimumloon wordt met de rekentool berekend op basis van leeftijd, het aantal uur dat je werkt en het aantal uur van een volledige werkweek bij de betreffende werkgever. Zodra jij deze drie dingen weet, is het alleen nog maar een kwestie van invullen. Binnen een minuut weet jij hoeveel je minimaal per uur moet verdienen.

Belangrijk is wel dat bij het bedrag nog geen vakantiegeld is berekend én dat het gaat om een brutobedrag.

Wat is jouw minimumloon?


Schrappen minimumjeugdloon

Momenteel is het kabinet bezig om het wettelijk minimumloon voor volwassenen stapsgewijs te verlagen. De afschaffing van het minimumloon zal in twee stappen gebeuren: in 2017 en 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar. Dit omdat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat ’volwassenen een volwassen loon verdienen’.

Wil jij weten wat je minimumloon is? Ga dan nu naar de rekentool.

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.