Ziektewet en Arbowet

Iedereen hoest weleens de longen uit zijn lijf of is hondsberoerd door een verkeerde mossel. Paar dagen uitzieken, vitaminepil erin en dan ben je er weer. Maar als je geen vaste baan hebt, omdat je bijvoorbeeld uitzend- of oproepkracht bent, is dat warme dekbed minder comfortabel. Want als je niet werkt, verdien je ook geen geld. Toch?

Werk jij via YoungCapital en ben je ziek?

Ben jij uitzendkracht via YoungCapital en heb jij een vraag over ziek melden? Check dan onze FAQ’s!

Insert: de Ziektewet

Als uitzend-, oproep- of invalkracht kun je soms een Ziektewet-uitkering krijgen. Die uitkering bestaat, zodat zieke werknemers die geen loon doorbetaald krijgen toch een inkomen hebben. Maar of je recht hebt op die uitkering, hangt af van jouw werksituatie:

 • Ben je een uitzendkracht met een uitzendbeding in je contract? Dan kun je een Ziektewet-uitkering krijgen.

 • Ben je een uitzendkracht zónder uitzendbeding in je contract? Dan betaalt je werkgever jouw loon door. Maar let op: Ben je een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding en heb je een nulurenovereenkomst? Dan word je niet altijd doorbetaald als je ziek bent.

 • Ben je een oproep- of invalkracht en had je geen arbeidscontract toen je ziek werd? Dan kun je in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen.

 • Ben je oproep- op invalkracht en had je wél een arbeidscontract toen je ziek werd? Dan krijg je geen Ziektewet-uitkering. Je werkgever betaalt je loon door voor de duur van de oproepperiode. Loopt die periode af maar ben je nog steeds ziek? Dan geeft je werkgever dat door en beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering. Werk je bij YoungCapital? Dan beoordeelt YoungCapital of je in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering, omdat YC ‘eigenrisicodrager voor de ziektewet’ (ERD) is.

Een fictief dienstverband

Ben jij:

 • een thuiswerker;
 • een stagiair;
 • een aannemer, maar niet binnen je eigen bedrijf;
 • een freelancer;
 • een provisiewerker (je krijgt betaald op basis van je prestaties)?

Dan heb je een zogenaamd ‘fictief dienstverband’. Dan heb je geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst en kun je een Ziektewet-uitkering krijgen.

Je krijgt ook een Ziektewet-uitkering als je contract afloopt terwijl je ziek bent, of als je binnen vier weken nadat je contract is afgelopen ziek wordt. Je moet je dan wel ziek melden bij je laatste werkgever op uiterlijk de tweede dag nadat je ziek bent geworden. Heb je een WW-uitkering? Dan wordt die de eerste 13 weken van je ziekte doorbetaald. Ben je na die 13 weken nog niet beter? Dan stopt je WW-uitkering en krijg je een Ziektewet-uitkering. Loopt je WW-uitkering af tijdens de eerste 13 weken van je ziekzijn? Dan krijg je ook een Ziektewet-uitkering.

En zo zijn er nog meer situaties waarin je een Ziektewet-uitkering krijgt. Benieuwd? Of wil je de situaties hierboven nog eens rustig lezen? Check de UWV-pagina over de Ziektewet.

Ziek, en dan?

Fijn dat je loon wordt doorbetaald of dat je die uitkering krijgt, maar hoe gaat het nou precies verder als jij je ’s ochtends hebt ziek gemeld? Dat verschilt uiteraard per situatie. Stel: jij bent een uitzendkracht mét uitzendbeding in je contract, dan gebeurt er het volgende:

 • Je meldt je ziek op je werk.

 • Je dienstverband stopt.

 • Je werkgever meldt je aan bij het UWV.

 • Het UWV beoordeelt je aanvraag voor een Ziektewet-uitkering.

 • Is je (ex)-werkgever ERD (eigenrisicodrager voor de ziektewet), zoals YoungCapital? Dan draagt je werkgever zelf de kosten voor flexkrachten die ziek uit dienst gaan en het (eventuele) re-integratietraject. Jouw werkgever bepaalt dan dus ook of je in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering.

 • Werk je via een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, of een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan heb je recht op doorbetaling vanaf je tweede ziektedag. In het eerste ziektejaar is de uitzendonderneming waar je voor werkt verplicht om 90% van je loon door te betalen, in het tweede jaar is dat 80%. Je arbeidsovereenkomst eindigt dus niet tijdens je ziekte, maar pas op de overeengekomen einddatum in je overeenkomst. Let op: Is jouw uitzendorganisatie géén lid van de ABU- of NBBU-cao en zit de cao in een periode dat-ie niet AVV (algemeen verbindend verklaard) is? Dan zijn je rechten mogelijk anders. Check op de website van het Ministerie van Sociale Zaken of een cao op dit moment AVV is.

 • De hoogte van je Ziektewet-uitkering

  Alles goedgekeurd? Dan krijg je binnen zes weken na je ziekmelding je eerste uitkering. Vervolgens krijg je iedere week op een vaste dag je Ziektewet-uitkering. Betaalt YoungCapital je Ziektewet-uitkering? Dan krijg je die per periode. Hoe hoog de uitkering is, hangt af van je dagloon. Meestal krijg je 70% van dat loon, en dat wordt dan vermenigvuldigd met vijf: je uitkering per week. Je dagloon wordt weer berekend met je sv-loon: het loon waarover je belasting en premies hebt betaald.

  Ben je jonger dan 21 en komt er een lager bedrag dan het geldende minimumloon voor je leeftijd uit de dagloonberekening rollen? Dan kan je dagloon juist worden verhoogd. Verdien je dagelijks dikke knaken? Fijn, maar de Ziektewet-uitkering heeft wel een maximaal bedrag. Het maximumdagloon is € 219,28. Zoveel regels, zoveel situaties, dus. Nog niet verzadigd? Check meer details op deze pagina van het UWV.

  Hersteld? Back to work

  Ben je weer beter? Meld dat bij je laatste werkgever en meld je beter met de Betermelder via het UWV. Let op: dit doe je alleen als je een Ziektewet-uitkering via het UWV krijgt. Je kunt ook tijdens je ziekzijn met een medewerker van het UWV afspreken wanneer je weer beter denkt te zijn. Eerder of juist later weer beter? Dan breng je diegene meteen op de hoogte. Je Ziektewet-uitkering stopt uiteraard als jij weer beter bent. Het UWV berekent welk bedrag je eventueel nog krijgt, en daarover ontvang je een brief.

  Langdurig uit de running? Check de details op deze pagina van het UWV.

  De Arbowet

  In de Arbowet staan regels waar bedrijven en instellingen zich aan moeten houden. De regels gaan over de veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers. Alle werkgevers moeten zich aan de regels van de Arbowet houden, maar ook jij bent als medewerker verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving.

  Ben je een uitzendkracht, via bijvoorbeeld YoungCapital? Dan spelen jij, je opdrachtgever én jouw uitzendbureau een rol in die gezonde en veilige werkomgeving. Zo is de opdrachtgever verplicht om een geschikte werkomgeving te creëren én het uitzendbureau in te lichten over de werkomstandigheden. Het uitzendbureau vertelt jou vervolgens over die werkomstandigheden, voordat je begint met werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals werkschoenen. Als uitzendkracht ben je uiteraard ook verplicht om je te houden aan de maatregelen die worden genomen om jouw werkplek gezond en veilig te houden.

  Gezond en veilig werken volgens de Arbowet

  De Arbowet bestaat uit drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De wetgeving wordt per niveau specifieker. Zo is de Arbowet een kaderwet, waarin geen concrete regels staan. In het Arbobesluit wordt de Arbowet uitgewerkt. En in de Arboregeling wordt het Arbobesluit weer verder uitgewerkt. Op arboportaal.nl vind je een uitgebreide uitleg over de Arbowet en hoe de niveaus eruitzien.

  Voorbeelden van de Arbowet

  Denk je: leuk die niveaus, maar nu weet ik nog niks over die Arbowet? Snappen we, en daarom vind je hieronder voorbeelden van ieder niveau van de Arbowet.

  In de Arbowet zelf staan onderwerpen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht, zoals:

  • Informatie aan het publiek aka: jij. Volgens de Arbowet moet jouw werkgever je altijd informeren over de regels die gelden op de werkvloer.

  • Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Deze term in de Arbowet betekent dat jij geholpen wordt als er iets gebeurt (een ongeluk, bijvoorbeeld). Door goed opgeleide bhv’ers, en met de juiste spullen.
   In het Arbobesluit staat toelichting op de onderwerpen uit de Arbowet.

  • Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen. Als jij werkt in een omgeving waar gevaarlijke stoffen zijn, mag je daar niet of nauwelijks mee in aanraking komen. Er moet bijvoorbeeld beschermende kleding aanwezig zijn.

  • Dagindeling van de arbeid. Zit jij tegenover een beeldscherm? Dan moet je regelmatig iets anders kunnen doen of een pauze mogen inlassen, zodat je ogen even rust krijgen.

  Voorbeeld van de Arboregeling:

  • Beeldschermarbeid.

  • Dat betekent dat jouw beeldschermwerkplek in elk geval moet voldoen aan een aantal voorschriften. Bij beeldschermwerk moeten de apparaten, software, het meubilair en de werkomgeving voldoen aan ergonomische eisen. Goed om te weten: de Arbowetgeving sluit (nog) niet helemaal aan op het Nieuwe Werken, waarin je als medewerker zelf bepaalt waar je werkt (in overleg met je werkgever, uiteraard). En dat betekent soms dat je ook in de trein je laptop erbij kunt pakken. Hoe en waar je je beeldschermwerk gezond en veilig uitvoert, is dan ook jouw eigen verantwoordelijkheid.

  Wil je je meer verdiepen in de Arbowet? Op deze site van de overheid vind je alle ins en outs van de Arbowet.

  Wat kun je met de Arbowet?

  Vrijwel niemand heeft tijd om die hele Arbowet uit te pluizen, dat begrijpen wij ook wel. Het belangrijkste van de Arbowet is dat werkgevers de verantwoordelijkheid móeten nemen om de werknemers te beschermen. Gebeurt dat niet, en krijgt een werknemer daardoor bijvoorbeeld een ongeluk? Dan kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een boete opleggen of een proces-verbaal opmaken. Voorbeelden van wanneer de Inspectie een bezoekje kan brengen naar aanleiding van de Arbowet, lees je hieronder.

  • Er is geen Risico-inventarisatie en -evaluatie aanwezig.

  • Een ernstig arbeidsongeval, waarbij iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis en/of blijvend letsel aan het arbeidsongeval overhoudt, wordt niet gemeld.

  • Er wordt niks gedaan aan schadelijk lawaai.

  De werkgever heeft volgens de Arbowet de verantwoordelijkheid voor álle werknemers. Stagiairs, uitzendkrachten, vaste krachten en ook zzp’ers die door een werkgever worden ingehuurd: in de Arbowet staat dat het de werkgevers’ pakkie-an is. Dat betekent overigens niet dat je als werknemer kunt denken: yolo, ik ga lekker aan die slagboom van een machine hangen want m’n baas betaalt toch de schade. Volgens de Arbowet heb je ook verplichtingen als medewerker, en dus kun jij net zo goed opdraaien voor de schade als je die veiligheidsgordel voor de lol doormidden knipt. Safety first, people.

Alles over ziekte