YOUNGCAPITAL BLOG

Voorkomen dat het talent in je organisatie wegloopt? Dan moet je eerst weten waarom medewerkers overstappen naar een andere baan. Daar zijn veel misverstanden over. Lees hieronder hoe het echt zit. 

Steeds meer organisaties realiseren zich: het behouden van talent is een strategische prioriteit. De voordelen zijn drieledig: je kunt vacatures intern invullen, behoudt goede mensen, en je versterkt ook nog eens je imago als aantrekkelijk werkgever. 

 

Onderzoek naar redenen om op te stappen 

Wanneer je talent wilt behouden, moet je weten wat hen beweegt om ergens anders te gaan werken. Om dit in kaart te brengen, hield netwerksite LinkedIn een onderzoek onder meer dan 7.530 leden. De uitkomsten zijn verrassend. 

Er blijkt een groot verschil te zitten tussen de redenen waarom mensen een andere baan overwegen, en de redenen waarom mensen daadwerkelijk de overstap hebben gemaakt.

talentalen
Waarom mensen zeggen dat ze weggaan

Het arbeidsvoorwaardenpakket en een betere werk-/privé-balans zijn de meest genoemde redenen om van baan te wisselen. Betere doorgroeimogelijkheden valt onder de derde en minst genoemde reden.

 

De echte reden dat mensen weggaan

Bij ondervraagden die daadwerkelijk kortgeleden van werkgever zijn veranderd, komt een heel ander beeld naar voren. In de meeste gevallen geven juist de doorgroeimogelijkheden de doorslag om op te stappen.

 

Wat is het probleem?

Kortom, er is sprake van een mismatch tussen waarom medewerkers zeggen dat ze zouden opstappen, en waarom ze daadwerkelijk vertrekken. Houden de verantwoordelijken voor talentbehoud zich hierdoor met de verkeerde zaken bezig? Dat valt mee. Er blijkt vooral een communicatieprobleem te zijn.

 

Talentprogramma’s te weinig bekend

Volgens het LinkedIn-onderzoek meent ruim 67 procent van de HR- en recruitmentprofessionals dat het beleid voor doorgroeimogelijkheden in hun bedrijf zeer bekend is onder de medewerkers. Echter, nog geen 25 procent van de vertrekkende medewerkers blijkt van dit beleid af te weten.

 

Beter communiceren over doorgroeimogelijkheden

Het is zaak om structureel te communiceren over je beleid voor talentontwikkeling en interne doorgroeimogelijkheden. Gebruik nieuwsbrieven, intranet, bijeenkomsten en social media om medewerkers te informeren over collega’s die een stap omhoog hebben gemaakt binnen de organisatie. Meld hierbij niet alleen dat medewerker X overstapt naar een ander team. Leg ook uit waarom hij deze stap maakt, en hoe de medewerker én de organisatie hiervan profiteren. Zo maak je voor medewerkers duidelijk dat ze niet per se van baan hoeven te wisselen voor extra doorgroeimogelijkheden.Bron: www.careerbliss.com

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.