YOUNGCAPITAL BLOG

Het is een voor de hand liggende vraag zo rond Valentijnsdag: hoe vind ik de ware? En met ‘de ware’ bedoelen we natuurlijk de ideale nieuwe medewerker. Wij spelen graag voor matchmaker! Lees snel verder.

true love

true love

Om de juiste kandidaat voor de vacature te vinden, moet je in een gesprek niet alleen focussen op taken en vaardigheden die bij de functie horen. Je moet eerst zien te ontdekken of een persoon uit het juiste hout gesneden is. 

Daar kom je achter door de juiste vragen te stellen. Gebruik de volgende vijf  vragen om inzicht te krijgen in wat een kandidaat drijft, met welke mentaliteit hij zijn werk benadert en hoe hij te werk gaat bij het oplossen van problemen:

Vraag 1: wat trekt je aan in de vacature?

Deze vraag helpt om te ontdekken of een kandidaat echt affiniteit heeft met jouw organisatie, en begrijpt waar de functie om draait. Een kandidaat die hier een gedetailleerd en informatief antwoord geeft, is waarschijnlijk een goede match.

Krijg je daarentegen een generiek antwoord, waar niet uit blijkt dat de kandidaat snapt wat jouw bedrijf doet of wat de functie behelst, dan is de kans groot dat je iemand tegenover je hebt die alleen maar een willekeurige baan zoekt. 

Vraag 2: heb je onze website bezocht? Wat vond je er interessant aan?

Let hier goed op of de kandidaat in zijn antwoord ingaat op details. Als hij verschrikt opkijkt en een hakkelend antwoord geeft zonder specifiek te worden over de website, is de kans groot dat hij zijn huiswerk niet heeft gedaan.

Een kandidaat die niet eens de moeite neemt om jouw website op te zoeken voordat hij op gesprek komt, is hoogstwaarschijnlijk niet echt geïnteresseerd, niet erg zorgvuldig, en beseft niet het belang van een goede voorbereiding. 

Vraag 3: voor hoeveel geld zou je bij ons weggaan? 

Schets een hypothetische situatie: De kandidaat krijgt de baan, met exact het gevraagde salaris, en hij is helemaal happy met zijn functie en het bedrijf. Dan krijgt hij een goed aanbod van een ander bedrijf. 

De ideale match vindt een baan waarin hij zich happy voelt belangrijker dan geld. Een kandidaat die oprecht bij jou wil werken, is veel meer waard dan iemand het niet alleen voor het geld doet. wie ben je?

wie ben je?

Vraag 4: hoe ga je om met een collega die zijn werk niet afmaakt? 

Schets een scenario: het is vrijdagmiddag na vijven en de kandidaat is nog bezig met een project, als hij een boze klant aan de lijn krijgt omdat iemand in het team een belangrijke deadline heeft gemist. 

Een echt goede medewerker neemt de verantwoordelijkheid om het probleem voor de klant op te lossen. Een middelmatige medewerker noteert de details voor zijn collega, zodat die er later mee aan de slag kan.

Het is belangrijk dat een medewerker initiatief neemt in het belang van het bedrijf, zelfs als dat betekent dat hij de rotzooi van een ander moet opruimen.

Vraag 5: kun je dit probleem oplossen?

Bij Google zijn ze meesters in interviewvragen die draaien om het tackelen van obstakels. Hiermee test je het probleemoplossend vermogen en de analytische vaardigheden van een kandidaat – ook als hij geen directe ervaring heeft met het scenario dat wordt geschetst. 

Vraag een kandidaat hoe hij zou omgaan met een probleem waar het bedrijf daadwerkelijk mee te maken heeft, en laat hem hardop nadenken. Je zoekt niet naar een goed of fout antwoord; je wilt inzicht krijgen in hoe de kandidaat een probleem benadert en analyseert. 

Conclusie: eerst het karakter, dan pas de skills

Kennis en ervaring zijn belangrijk, maar geven geen garantie dat iemand in jouw team past. Gebruik daarom eerst de vragen hierboven om een beeld te krijgen van het karakter van de kandidaat. En ga pas daarna in op de inhoud van de functie. 

Je ziet, het vinden van de ware is helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een kwestie van slimme vragen stellen. Net als bij een ‘echte’ date, eigenlijk. Happy Valentine!


Bron: Inc.com

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.