Nulurencontract

Tijdens drukke periodes iemand voor 40 uur vol gas laten geven en in rustigere tijden diegene alleen weekenddiensten laten draaien? Dat kan als je een nulurencontract aanbiedt. Met zo’n oproepcontract werkt de werknemer alleen de uren waarvoor je diegene oproept. Benieuwd naar meer info over een nulurencontract? Dat staat in dit artikel voor je klaar. Lees bijvoorbeeld wat er in zo’n contract staat, wat de voor- en nadelen zijn en check onze gratis voorbeelden.

Ready, set, tarief berekenen?

Verspil geen budget en ontdek hoe uitzendkrachten jouw bedrijf verder helpen.

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een oproepovereenkomst. Met zo’n contract roep je werknemers alleen op om te komen werken als je werk voor ze hebt. Voor die gewerkte uren betaal je loon. Het is bijvoorbeeld een handig contract in de horeca. De kans is groot dat je in zomerperiodes meer personeel nodig hebt dan wanneer het slecht weer is. Je kunt dus meer werknemers oproepen als je meer werk hebt. Andere oproepcontracten zijn bijvoorbeeld een oproepcontract met voorovereenkomst en een min-maxcontract.

Wat staat er in een nulurencontract?

Maak je een nulurencontract? In principe lijkt zo’n overeenkomst erg op andere arbeidsovereenkomsten. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld de gegevens van de werkgever en werknemer vermeldt, de aard van de werkzaamheden omschrijft en de regels voor vakantie en ziekte noemt. Ook de arbeidsvoorwaarden zijn hetzelfde als die van andere werknemers. Let specifiek op de volgende onderdelen, want dit moet er in ieder geval in een nulurencontract staan:

 • Begindatum. Dit is de datum dat jullie het contract aangaan. Het is niet de datum dat de werknemer voor het eerst aan de slag gaat, want je weet natuurlijk nog niet wanneer je ‘m oproept.
 • Dat het een nulurencontract is. Geef aan waarvoor en wanneer je diegene oproept. En dat het salaris afhankelijk is van het aantal gewerkte uren.
 • Einddatum. Tenminste, als je een nulurencontract voor bepaalde tijd aanbiedt, is dit een must. Let op, de maximumduur van zo’n contract is 26 weken. Hierna is een nulurencontract alleen mogelijk als het in de cao staat. Een vast contract is ook een optie.
 • Handtekeningen. Pas als het contract is ondertekend door zowel jou als de werknemer is ie geldig.

Nulurencontract voorbeeld

Met een gratis voorbeeld van een nulurencontract weet je precies hoe andere bedrijven hun nulurencontracten opstellen. Doe er je voordeel mee, want wie weet kun je een van de voorbeelden wel voor jouw bedrijf recyclen.

Regels nulurencontract

Als werkgever moet je je houden aan bepaalde regels. Belangrijk dus om hiervan op de hoogte te zijn. We zetten ze voor je op een rij:

Betaal bij iedere oproep minimaal drie uur

Was het niet een ‘0’-urencontract? Jawel, de term is dus een beetje misleidend. Ook als je je werknemer vraagt om maar een uurtje te komen werken, heeft diegene recht op ten minste drie uur loon.

Betaal na zes maanden het loon door

Is je oproepkracht langer dan zes maanden in dienst? Dan moet je alsnog het loon van je werknemer doorbetalen. Je hebt vanaf zes maanden namelijk een loondoorbetalingsverplichting. Hoeveel je betaalt, hangt af van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie maanden ervoor. Als je medewerker dus langer dan zes maanden met een nulurencontract bij je werkt, zijn dit de vaste uren die je moet uitbetalen.

Roep medewerkers vier dagen van tevoren op

Dit spreekt wel voor zich. Zodra je medewerkers korter dan vier dagen voor de klus oproept, zijn ze niet verplicht om te komen werken. Dit wordt ook wel de oproeptermijn genoemd.

Betaal loon door bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte geldt ook gewoon voor oproepkrachten met een nulurencontract. Maar alleen voor de periode dat je de werknemer hebt opgeroepen. Staat een oproepkracht voor zes uur ingepland? Dan betaal je dus het loon van diegene over zes uur voor minstens 70 procent door.

Pas het contract aan als een oproepkracht structureel overwerkt

Een werknemer mag een contract met een vast aantal uren van je eisen in plaats van een nulurencontract. Wanneer? Als deze vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen drie maanden. Wil je geen contract geven met een vast aantal uren? Dan moet je bewijzen dat het aantal uren die je oproepkracht werkte maar tijdelijk waren. Laat bijvoorbeeld het dienstrooster zien waaruit blijkt dat het een piekperiode was, maar dat er weer rustigere tijden aankomen.

Houd rekening met de aanzegtermijn of opzegtermijn

Een nulurencontract kun je meestal niet simpelweg beëindigen door de werknemer niet meer op te piepen. Het verschilt per situatie:

 • Bepaalde tijd contract: als je een nulurencontract voor een bepaalde periode hebt afgesloten (zoals voor 3 maanden), eindigt het gewoon op de aangegeven einddatum in het contract. Je hebt wel een aanzegtermijn.
 • Onbepaalde tijd contract: als het een nulurencontract voor onbepaalde tijd is, moet je het volgens de regels van het ontslagrecht beëindigen.
 • Tussentijdse opzegging: als je in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken dat dit een optie is, kun je het contract tussentijds opzeggen. Dan is de opzegtermijn voor beide partijen lekker kort, namelijk vier dagen.

Maak een schriftelijk contract

Laat je iemand zonder contract voor je werken? Dan is er nog steeds sprake van een contract, namelijk een mondelinge arbeidsovereenkomst. Sommige dingen moet je alsnog verplicht vastleggen, maar het is sowieso handig om het een en ander op papier te zetten. Dan kun je je werknemers ook makkelijker op de afspraken wijzen.

Voor- en nadelen nulurencontract

Voor werkgevers en werknemers zitten er verschillende voor- en nadelen aan een nulurencontract. Zo is een voordeel voor werknemers dat het makkelijk is om snel te switchen van baan. Een groot nadeel voor werknemers is dat er een grote onzekerheid zit verbonden aan nulurencontracten.

Wat zijn de voor- en nadelen voor werkgevers? We sommen ze kort voor je op:

Voordelen nulurencontract voor werkgevers

 • Flexibel roosteren. Met nulurencontracten speel je snel in op veranderingen in de werklast en kun je de uren aanpassen op de behoeften van het bedrijf.
 • Kosten in de hand houden. Geen onnodige personeelskosten tijdens rustige periodes, want je betaalt alleen voor de uren die daadwerkelijk worden gewerkt. Dat is nog eens slim ondernemen.

Nadelen nulurencontract voor werkgevers

 • Minder betrokkenheid. Werknemers op nulurencontracten zijn minder gebonden en helaas vaak ook minder betrokken bij het bedrijf. Even een balans vinden, dus.
 • Risico op vertrek. Door de onzekerheid van nulurencontracten bestaat het risico dat topmedewerkers eerder ergens anders op zoek gaan naar meer stabiliteit. Personeel behouden is dus een uitdaging.

Young Magazine

Key takeaways

 • Een nulurencontract is een oproepovereenkomst waarbij werknemers alleen werken wanneer er werk beschikbaar is.
 • Let erop dat je het volgende in zo’n contract zet: begindatum, aanduiding als nulurencontract, oproepvoorwaarden, einddatum (indien van toepassing) en handtekeningen. De voorbeelden op deze pagina geven je er een beeld bij.
 • Houd je als werkgever aan de specifieke regels voor een nulurencontract.
 • Voordelen voor werkgevers zijn dat je werknemers flexibel kunt inroosteren en kosten bespaart. Nadelig is dat medewerkers minder betrokken zijn en eerder vertrekken.

HR specialist

HR struggles?

Is HR een uitdaging? Dat weten wij maar al te goed. Gelukkig staat jouw bedrijf er niet alleen voor, ons team van experts helpt je graag.


Veelgestelde vragen

 • Is een nulurencontract verboden?

 • Nee, nulurencontracten zijn (nog) niet verboden. In de eerste 26 weken van het arbeidscontract mag je een nulurencontract aanbieden. Daarna is het alleen toegestaan als het in je cao staat. Maar omdat de regels steeds worden aangescherpt door de overheid, zien we dat het nulurencontract steeds meer verdwijnt.

 • Kan ik een 0-urencontract per direct stoppen?

 • Nee, je hebt tenminste een opzegtermijn van vier dagen of misschien gelden andere regels. Check hier de regels om iemand op staande voet te ontslaan.

 • Wat zijn de regels bij een 0-urencontract?

 • Bij een 0-urencontract zijn meerdere regels belangrijk, zoals het betalen van minimaal drie uur per oproep, loondoorbetaling bij ziekte en de oproeptermijn.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een nul uren contract?

 • Voor werkgevers is een nulurencontract flexibel en het bespaart kosten. Daarentegen leidt het tot minder betrokken medewerkers en vertrekken ze ook eerder.

 • Hoeveel uur moeten medewerkers minimaal werken met een 0-urencontract?

 • Bij een nulurencontract bestaat geen minimum aantal werkuren. Wel hebben werknemers recht op betaling van minstens drie uur, zelfs als ze korter werken.

Alles over arbeidsovereenkomsten