Ontslag

Ontslag: het kan positief zijn, omdat jij bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging hebt gevonden. Maar ontslagen wórden is natuurlijk minder leuk. Of je nu zelf ontslag neemt of ontslagen wordt: een goede afhandeling is zowel voor jou als jouw werkgever fijn. Op deze pagina lees je wat je kunt verwachten als je ontslagen wordt en hoe het werkt als je zelf ontslag neemt.

Per direct op zoek naar werk?

Ben jij per direct beschikbaar voor een nieuwe (bij)baan? Bekijk hier onze vacatures voor per direct werk.

Redenen waarom jouw werkgever afscheid wil nemen

Je kunt om veel verschillende redenen ontslag krijgen. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf waar jij werkt failliet gaat of omdat er functies komen te vervallen. Maar je kunt ook ontslagen worden omdat je zelf niet goed functioneert. Jouw werkgever legt jou altijd uit waarom hij of zij afscheid wil nemen. Hieronder vind je alle redenen voor ontslag.

Je contract eindigt van rechtswege

Als je een contract voor bepaalde tijd hebt, loopt jouw dienstverband op de einddatum van rechtswege af. Dit hoeft niet te betekenen dat je werkgever ontevreden over je is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er geen werk meer voor je is, omdat je iemand verving vanwege zwangerschapsverlof of omdat je in dienst kwam voor een tijdelijk project. Als jouw contract om deze of andere redenen niet wordt verlengd, blijf je werken totdat je contract afloopt.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat jouw werkgever afscheid van je wil nemen en jij daarmee instemt. Samen maken jullie afspraken over de afhandeling. Bijvoorbeeld over de datum van je laatste werkdag of over een ontslagvergoeding.

Ontslag op staande voet

Als je op staande voet ontslagen wordt, heb je het bont gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld gestolen, fraude gepleegd of bent dronken op het werk verschenen. Ontslag op staande voet betekent dat je contract per direct stopt en je niet meer mag komen werken. Je hebt dan ook geen recht meer op loon.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het financieel niet goed gaat met het bedrijf waar je werkt, kun je om bedrijfseconomische redenen ontslagen worden. Simpelweg omdat jouw functie is komen te vervallen, omdat het bedrijf niet genoeg geld heeft om iedereen uit te betalen. Jouw werkgever moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en het ontslag goed kunnen onderbouwen.

Ontslag bij faillissement

Als het bedrijf diep in de schulden zit en deze niet meer kan betalen, kan de rechtbank jouw werkgever failliet verklaren. Dit betekent helaas het ontslag van alle werknemers.

Ontslagroutes via het UWV of de kantonrechter

De kans is groot dat jij en je werkgever afscheid nemen met wederzijds goedvinden of omdat je tijdelijke contract afloopt. Maar het kan ook voorkomen dat jullie het niet met elkaar eens zijn. Dan vraagt jouw werkgever ontslag aan bij het UWV of de kantonrechter. In welke situaties dit het geval is, lees je hieronder.

Ontslag via het UWV

Gaat het financieel niet zo goed met het bedrijf waar je werkt, of komt jouw functie te vervallen? Dan kan jouw werkgever toestemming voor ontslag aanvragen bij het UWV. Ook als je langer dan twee jaar ziek bent, kan jouw werkgever bij het UWV ontslag aanvragen. Jij hebt vervolgens twee weken de tijd om op de ontslagaanvraag te reageren. Binnen vier weken ontvang je de beslissing van het UWV. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je binnen twee maanden na het eindigen van jouw contract naar de kantonrechter stappen.

Ontslag via de kantonrechter

Als jij je hebt misdragen op de werkvloer of niet goed functioneert, dan kan jouw werkgever besluiten naar de kantonrechter te stappen. Meestal gaat het hierbij om disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Dit betekent dat jouw werkgever vindt dat jij je werk niet meer goed doet, of verkeerd hebt gehandeld. Je hebt bijvoorbeeld gelogen, diploma’s vervalst of je niet aan de geheimhoudingsplicht gehouden. Maar ook als je continu zit te Facebooken onder werktijd of onvoldoende presteert, kan jouw werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. De kantonrechter beslist over het ontslag. Ben je het niet eens met de ontslagbeslissing? Dan kun je in hoger beroep om vernietiging van de opzegging te verzoeken. Het gerechtshof beslist dan opnieuw over het ontslag.

Ontslagvergoeding: niet met lege handen naar huis

Ben je onvrijwillig ontslagen en was je langer dan twee jaar in dienst? Dan ga je niet met lege handen naar huis en heb je recht op een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, is bedoeld om de tijd tussen je huidige baan en die nieuwe uitdaging te overbruggen. Waar de hoogte van de vergoeding van afhangt? Van jouw leeftijd, maandsalaris en aantal dienstjaren. De vergoeding kan nooit hoger dan € 81.000,- zijn. Met transitievergoeding.nl kun je de hoogte van jouw ontslagvergoeding berekenen.

Zelf ontslag nemen

Je wilt ontslag nemen, omdat je bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging op het oog hebt. Natuurlijk wil je dit goed aanpakken en alles netjes afsluiten met je werkgever. Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Hieronder hebben wij alle stappen op een rij gezet. Tip één: vertel altijd eerst aan je leidinggevende dat je ontslag wilt nemen, voordat je het aan anderen vertelt en hij of zij het in de wandelgangen hoort. Wel zo classy.

Kondig je ontslag aan

Plan een ontslaggesprek in met je manager of teamleider. Vertel op tijd dat je graag ontslag wilt nemen. Zo geef je jouw werkgever genoeg tijd om vervanging te vinden. Zoek je een nieuwe uitdaging? Dan kun je vragen of je werkgever in de toekomst een mooie referentie of een aanbevelingsbrief voor je wil schrijven. Heb je een nieuwe baan gevonden? Houd dan goed rekening met je opzegtermijn. Je kunt namelijk niet morgen bij je nieuwe werkgever beginnen. De opzegtermijn kun je terugvinden in jouw contract.

Hoe voer je een goed ontslaggesprek?

Als jij een ontslaggesprek als werknemer gaat voeren, is het belangrijk om op een aantal dingen te letten. Zo is het van belang dat je besluit om ontslag te nemen vaststaat, voordat je jouw ontslag aankondigt. Op deze manier kun je zelfverzekerd het ontslaggesprek ingaan, eventuele vragen beter beantwoorden en verwarring of onduidelijkheid voorkomen.

Een tweede tip: blijf positief tijdens het ontslaggesprek. Probeer dus zo weinig mogelijk negatief te zijn over je (voormalige) werk, collega’s en leidinggevende. Behalve dat dit voor iedereen veel prettiger is, laat je zo ook een goede indruk achter. Je weet nooit wat je oude netwerk voor je kan betekenen in de toekomst. Tot slot: geef tijdens het ontslaggesprek aan dat je jouw werkzaamheden goed wilt afronden. Als jij jouw projecten tot een goed einde brengt én jouw werkoverdracht regelt, kun je met een positief gevoel en gerust hart beginnen aan een nieuwe uitdaging.

Schrijf een ontslagbrief

Je kunt jouw arbeidsovereenkomst opzeggen met een ontslagbrief. Zo kun je altijd bewijzen dat je ontslag hebt genomen en aan de opzegtermijn hebt voldaan.

Wat moet er allemaal in de ontslagbrief staan?

In de ontslagbrief vermeld je duidelijk per wanneer je wilt opzeggen en tot wanneer je nog in dienst bent. Verder is het belangrijk dat je de ontslagbrief ondertekent. In principe hoef je in de brief jouw reden niet te vermelden. Maar als je een positieve indruk achter wilt laten, is het goed om de ontslagbrief wat persoonlijker te maken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door te benadrukken dat je er met plezier hebt gewerkt of veel hebt geleerd. Ook kun je in de brief eventueel vragen om een getuigschrift. Daarin verklaart de werkgever wanneer je in dienst bent geweest, hoeveel uren je werkte en welk werk je precies deed. Dit kan handig zijn als je weer gaat solliciteren.


Vind je een template handig? Wij hebben een voorbeeld van een ontslagbrief voor je.


Ontslagbrief voorbeeld

---

[naam]
[adres]
[postcode / woonplaats]

[bedrijfsnaam]
t.a.v. [naam]
[straat]
[postcode / woonplaats]

Per email verzonden aan:

[plaats]: [datum]

Betreft: ontslag nemen

Geachte heer / mevrouw,

Met deze brief wil ik het dienstverband beëindigen per [datum]. Ik heb een opzegtermijn van [aantal weken of maanden].
[eventueel: reden waarom]
[eventueel: afhandeling lopende zaken, bijv. opnemen openstaande vakantiedagen]
[eventueel: vraag naar getuigschrift]

Met vriendelijke groet,

[handtekening]

[naam]

---

Alles over de opzegtermijn

Als je ontslag wilt nemen of ontslagen wordt, geldt er een opzegtermijn. Hoe lang die opzegtermijn is, ligt aan je contract, hoe lang je in dienst bent en aan eventuele afspraken die jij met jouw werkgever hebt gemaakt.

De opzegtermijn van je werkgever


Opzegtermijn vast contract

Heb je een vast contract? Dan is de opzegtermijn voor de werkgever minimaal één maand. Bekijk hieronder de opzegtermijn per duur van het dienstverband.

Duur dienstverband Opzegtermijn werkgever
Korter dan 5 jaar 1 maand
Tussen 5 en 10 jaar 2 maanden
Tussen 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden
Opzegtermijn tijdelijk contract

Heb je een tijdelijk contract? Dan kan je werkgever niet tussentijds opzeggen zonder jouw goedvinden, tenzij een opzegtermijn (vaak één maand) schriftelijk is vastgelegd. Is er geen opzegtermijn in je tijdelijke contract opgenomen, dan ga je uit dienst als je contract afloopt.


Opzegtermijn bij ontslag op staande voet

Jouw werkgever mag jou op staande voet ontslaan, als er dringende redenen zijn. Een voorbeeld van een dringende reden is dat je iets hebt gestolen. Jouw werkgever hoeft dan geen opzegtermijn aan te houden.


Opzegtermijn bij ontslag tijdens proeftijd

Tijdens je proeftijd hoeft jouw werkgever zich niet te houden aan een opzegtermijn en kan jouw contract per direct beëindigd worden.

Jóuw opzegtermijn

Jouw opzegtermijn hangt af van de duur van jouw contract. Heb je een vast contract? Dan heb je meestal een opzegtermijn van één maand. Tijdens je proeftijd kun je wel elk moment stoppen met werken.

Good to know: Als jouw werkgever een langere opzegtermijn dan één maand voor jou wil afspreken, dan kan dat. Maar dan moet die van de werkgever twee keer zo lang zijn.

Het exitgesprek

Neem je ontslag, dan heb je waarschijnlijk een exitgesprek. De betekenis: het laatste formele gesprek met je werkgever, om jullie band te behouden of herstellen. De werkgever wilt bovendien weten waarom je precies vertrekt, om te voorkomen dat er in de toekomst meer personeel de biezen pakt.

Kun je een exitgesprek als werknemer voorbereiden?

Jazeker. Er zijn genoeg exitgesprek checklists te vinden op het internet. Die zijn bedoeld voor werkgevers, maar doe er als werknemer zeker je voordeel mee. Bovendien werken veel werkgevers met een exitgesprek formulier, waar algemene vragen op staan over je vertrek. Wil je weten welke vragen je tijdens je exitgesprek kunt verwachten? Dan is het doorlezen van een voorbeeld exitformulier zeker de moeite waard.

Eén van de grootste exitgesprek valkuilen?

Dat je al je frustraties er in één keer uitgooit. Je gaat immers toch weg. Probeer dit echter te voorkomen, want een goede afsluiting is voor iedereen beter. Wie weet heb je je oud-collega’s nog eens nodig. Veel exitgesprek tips gaan dan ook over de voorbereiding: bedenk alvast welke gevoelens je wel en niet wilt delen, dat vergroot de kans op een fijn exitgesprek. Kun je tijdens een exitgesprek weigeren bepaalde vragen te beantwoorden? Zeker. Jij bepaalt altijd zelf wat je wel en niet deelt.

Alles over contract