LOONSTROOK

Loonstrook: een overzicht dat je regelmatig in je handen krijgt of op je scherm tevoorschijn haalt als je een baan hebt. Een overzicht vol cijfertjes en finance termen. Zeker niet voor iedereen even duidelijk. Daarom vind je op deze pagina een simpele loonstrook uitleg. Van wat een loonstrookje precies is en een voorbeeld van een loonstrook tot aan de uitleg over die finance termen.

Werk jij via YoungCapital?

Ben jij uitzendkracht via YoungCapital en heb je een vraag over jouw loonstrook? Check dan de loonstrook pagina voor onze uitzendkrachten!

Wat is een loonstrook?

Zeg je loonstrook, dan zeg je een (digitaal) papiertje bomvol cijfertjes, abracadabra termen en gekke afkortingen over jouw salaris. Maar die cijfers, termen en afkortingen zijn wel belangrijk. Want hoeveel loon je netto overhoudt, hoeveel vakantiegeld je hebt opgebouwd en wat er nu eigenlijk allemaal van je bruto centen afgaat, vind je op je loonstrook. Dat loonstrookje wordt soms trouwens ook salarisspecificatie of salarisstrook genoemd.

Nu je weet wat een loonstrook is, wil je vast ook weten wat al die letters die erop staan precies betekenen. Scrol iets verder en je vindt een voorbeeld van een loonstrook en daarna nog meer uitleg over je loonstrookje.

Werk jij via YoungCapital?

Dan ontvang je als je maandelijk uitbetaald krijgt, iedere maand een loonstrookje en als je wekelijks uitbetaald wordt, iedere week. Je vindt je loonstroken in EPIC.

Voorbeeld van een loonstrook

Heb jij eigenlijk nooit goed naar je loonstrookje gekeken? En ben je benieuwd hoe zo’n salarisstrook er uit kan zien? Wij hebben twee loonstrook-voorbeelden voor je. De loonstrook hieronder is een voorbeeld van een (online) loonstrook van een YoungCapital-uitzendkracht. De loonstrook van iemand die een contract heeft bij een bedrijf zelf, ziet er weer anders uit. Dit loonstrookje is een voorbeeld van een vaste werknemer. Loonstrook voorbeeld

Uitleg van de verschillende onderdelen

Wat een loonstrook is: check. Voorbeeld van een loonstrookje: check. Tijd om die ingewikkelde termen en afkortingen onder de loep te nemen en de kunst van het loonstrook lezen onder de knie te krijgen.

Wat er precies staat op een loonstrook? Ieder bedrijf heeft een ander soort loonstrook. Daarom nemen we voor het gemak even het YoungCapital-loonstrookje van een uitzendkracht als voorbeeld.

 • Algemene info: hier vind je de gewerkte week, de klant (oftewel voor wie jij werkt), jouw bruto-uurloon en jouw functie.
 • Cumulatieven (Cum.): alle bedragen van dit kalenderjaar tot aan deze loonstrook bij elkaar opgeteld.
 • Normale uren: hier vind je - van links naar rechts - jouw aantal gewerkte, normale uren, jouw bruto-uurloon en het totale brutoloon van je gewerkte week.
 • Uurtoeslag: hier vind je - van links naar rechts op je loonstrook - jouw gewerkte uren waarover je toeslag ontvangt en jouw bruto-uurloon. Door je bruto-uurloon te vermenigvuldigen met de toeslag krijg je dit totale bedrag.
 • Ziekte-uren: hier vind je - van links naar rechts op je loonstrook - het aantal uren dat je ziek bent geweest, jouw bruto-uurloon en het ziektegeld.
 • Vakantie-uren: hier vind je - van links naar rechts op je loonstrook - jouw aantal vakantie-uren, jouw bruto-uurloon en het totale bruto-inkomen van jouw opgenomen vakantiedagen.
 • Aanvulling minimumloon bij ziekte: als je ziek bent geweest, ontvang je een bepaald percentage van je loon. Hoe hoog dat percentage precies is, verschilt per werkgever. Het kan zijn dat je een aanvulling krijgt als je onder het minimumloon uitkomt.
 • Brutoloon: jouw totale loon voor aftrek van belastingen en premies.

Belastingen en premies

 • Loonheffing: de loonbelasting en premie volksverzekeringen die je betaalt aan de Belastingdienst.
 • Premie WGA wn: dit is een deel van de premie voor de werkhervattingskas. Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij de werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Eén van deze premies is de premie werkhervattingskas. Hier draag je ook aan bij.

Uitbetaling

 • Reiskostenvergoeding: de vergoeding van je reiskosten.
 • Nettoloon: het bedrag dat je op je rekening gestort krijgt.
 • Betaald per bank: hier vind je - van links naar rechts op je loonstrook - wanneer er uitbetaald is, op welk rekeningnummer en het gestorte bedrag.

Vaste gegevens

 • Type pensioen: op de YoungCapital-loonstrook staat hier ‘basis’ of ‘plus’. Dit pensioen bouw je op via StiPP.
 • Loonheffing toepassen: loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je mag de korting maar bij één werkgever laten toepassen.
 • Percentage BT: BT% staat voor percentage bijzonder tarief. Dit belastingpercentage betaal je over bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk of een bonus. Deze heffing is hoger dan je gewend bent, omdat het als extra inkomsten wordt gezien. Hoe hoger je brutojaarloon, hoe hoger het percentage bijzonder tarief.
 • Betalingsfrequentie: hier zie je hoe vaak je uitbetaald krijgt.
 • Fase/Keten: hier kan A, B of C staan. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Dat kun je hier terugvinden.

Saldo

 • Reserveringen: reservering is een percentage van je salaris dat apart wordt gezet voor vakantiedagen en vakantiegeld.
 • Dagen gewerkt: het aantal gewerkte dagen van deze loonstrook.
 • Loon SV-dagen: het aantal uitbetaalde dagen van deze loonstrook. Hieronder vallen bijvoorbeeld ziekte-uren, vakantie-uren en feestdaguren.
 • Loon SV-dagen Cum.: het totaal aantal uitbetaalde dagen dit jaar tot en met deze loonstrook.
 • Loon SV: dit staat voor Sociale Verzekeringsloon en is je brutoloon min eventuele pensioeninhouding van je gewerkte week.
 • Loon SV Cum.: je totale brutoloon min evt. pensioeninhouding dit jaar tot en met deze loonstrook.
 • Minimumloon netto: volgens het wettelijke minimumloon is dit wat je minimaal aan nettoloon voor deze gewerkte week moet ontvangen.

Zie jij andere onduidelijke termen op jouw eigen loonstrookje staan? Trek dan even je collega, baas of een hr-medewerker aan zijn of haar jasje. Of check deze pagina. Hier vind vind je nog meer duidelijke uitleg over de meest voorkomende loonstrook termen.

Wil je nog meer informatie over loonstroken? Lees dan ook dit artikel over de loonstrook en wat erop staat op Jobbird.

Klaar om te solliciteren!

Je weet nu alles over het loonstrookje, tijd om aan de slag te gaan. Bekijk ons aanbod vacatures en start met solliciteren.

Alles over salaris