Wet arbeidsmarkt in balans

Wat je moet weten over de WAB

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. De nieuwe wet moet de arbeidsmarkt meer in balans brengen en de kloof tussen flex en vast verkleinen. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

De belangrijkste maatregelen op een rij:

  • De oproepovereenkomst: het inzetten van oproepkrachten wordt minder flexibel. Werkgevers krijgen extra verplichtingen voor oproepkrachten die regelmatig worden ingezet;

  • Transitievergoeding: werknemers komen direct in aanmerking voor een transitievergoeding;

  • Payroll: wordt in de wet opgenomen en payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de werkgever;

  • Ketenregeling: wordt verruimd. Het wordt weer mogelijk om drie tijdelijke contracten te sluiten in drie jaar voordat een vast dienstverband ontstaat;

  • Sectorverloning: werkgevers betalen een hoge ww-premie voor werknemers met een flexibel contract en een lage premie voor werknemers met een vast contract;

  • Ontslaggronden: het ontslagrecht wordt versoepeld.

Wat verandert er precies?

Voor de WAB

Per 1 januari 2020

Doorlopende arbeidsovereenkomst met een flexibele omvang. Op dit moment staat er in de wet geen definitie voor het begrip ‘oproepovereenkomst’.

In de wet wordt een definitie opgenomen, Artikel 7:628a lid 9 BW.:

Een uitzendkracht is niet verplicht gehoor te geven aan de oproep als de inzet niet 4 dagen van tevoren wordt gemeld.

Als de oproep binnen 4 dagen voor de te werken dag wordt ingetrokken, heeft de werknemer recht op loon.

Na 12 maanden moet een voorstel worden gedaan voor een arbeidsomvang die minimaal gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang.

De transitievergoeding moet worden toegepast als de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is.

De transitievergoeding moet worden toegepast vanaf dag 1.

Payroll als dienstverlening valt onder de ‘uitzendovereenkomst’, waardoor dezelfde regels gelden als voor uitzenden wat betreft rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

De payrollkracht krijgt dezelfde arbeidsvoorwaarden als wanneer hij of zij rechtstreeks in dienst zou zijn bij de opdrachtgever.

3 contracten in 2 jaar.

3 contracten in 3 jaar.

Verloning is afhankelijk van de sector waar een bedrijf werkzaam is.

De sectorfondspremie wordt afgeschaft. Deze wordt vervangen door twee ww-percentages, afhankelijk van contractvorm: hoge ww-premie voor bepaalde tijd en lage ww-premie voor onbepaalde tijd.

Als de werkgever een werknemer wil ontslaan, moet dat op basis van één ontslaggrond.

De werkgever kan meerdere ontslaggronden met elkaar combineren, waardoor het iets makkelijker wordt om een werknemer te ontslaan.

Lees meer

Disclaimer

De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.