Ketenregeling

Met de WAB wordt deze regeling weer zoals hij voor de invoering van de WWZ was: er mogen weer drie arbeidsovereenkomsten in drie jaar tijd worden aangeboden. De tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten waarna de telling weer opnieuw begint, blijft zes maanden. Voor terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (seizoensarbeid), kan - via de cao - die periode van zes maanden verkort worden tot drie maanden. Ook komt er een mogelijkheid om een uitzondering te maken voor invalkrachten in het primair onderwijs.